Υποβάθμιση Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) Θράκης στην Αλεξανδρούπολη

Αθήνα, 20 Oκτωβρίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο

ΘΕΜΑ: «Υποβάθμιση Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) Θράκης στην Αλεξ/πολη»

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης- ΟΤΕΚ- αποτελεί τον εξειδικευμένο κρατικό φορέα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Έχει τη μορφή του Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Από το 1937 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα έχει στελεχώσει την αγορά εργασίας με πάνω από 200.000 επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης στον τουρισμό.

Μία από τις 8 επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) που λειτουργεί ο ΟΤΕΚ στην Ελλάδα, είναι η ΕΠΑ.Σ-ΟΤΕΚ Θράκης που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και λειτουργεί από το 1978 (πρώην ΣΤΕ, Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων).

Η ΕΠΑ.Σ-ΟΤΕΚ Θράκης παρέχει Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και έχει δύο ειδικότητες:

  1. Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών, από την ίδρυση της και
  2. Μαγειρικής Τέχνης, από το έτος 2008.

Από το 2005 στεγάζεται στο ξενοδοχείο «Θράκη Παλλάς» της Αλεξανδρούπολης και παρέχει τη δυνατότητα για τους εκπαιδευόμενους διαμονής και σίτισης στο οικοτροφείο.

Στα 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας της έχουν αποφοιτήσει πάνω από 1.500 μαθητές, πολλοί εκ των οποίων ήταν νέοι της ευρύτερης περιοχής, που επέλεξαν να σταδιοδρομήσουν στο τουριστικό επάγγελμα. Συνειδητά ή όχι επέλεξαν σωστά, καθώς η τουριστική αναβάθμιση της περιοχής μας είναι πια γεγονός. Ήδη οι περισσότερες τουριστικές μονάδες απασχολούν σχεδόν αποκλειστικά αποφοίτους Τουριστικών Σχολών.

Η ολοένα αυξανόμενη προσφορά τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής μας, δικαιώνει την επιλογή των νέων για τα τουριστικά επαγγέλματα και τιμά την επιλογή του ΟΤΕΚ να λειτουργεί από το 1978 την ΕΠΑ.Σ-ΟΤΕΚ Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Αν σκεφθεί κανείς ότι στη περιφέρεια μας τη τελευταία δεκαετία δημιουργήθηκαν 38 νέες ξενοδοχειακές μονάδες με 6540 κλίνες, σημαίνει ότι η ζήτηση για τις ειδικότητες που εκπαιδεύει η ΟΤΕΚ Αλεξανδρούπολης έχει αυξηθεί σημαντικά.

Αυτό σημαίνει ότι οι προοπτικές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι καλές και η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας-να στηρίζεται ακόμη περισσότερο στον ποιοτικό και ανταγωνιστικό τουρισμό- θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση εξειδικευμένων στελεχών όλων των βαθμίδων στη τουριστική οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ και την απασχόληση δεν ξεπερνά το 4%, όταν ο μέσος όρος της χώρας είναι περίπου στο 13%. Επομένως τα προσεχή χρόνια με την ολοκλήρωση της διάνοιξης και λειτουργίας των 4 κάθετων οδικών αξόνων, η τουριστική κίνηση θα αυξηθεί με ρυθμούς ταχύτερους του μέσου όρου της χώρας, το ίδιο και η ζήτηση εξειδικευμένων στελεχών όλων των βαθμίδων στη τουριστική οικονομία.

Όμως παρά τις ανωτέρω θετικές εξελίξεις, η Σχολή της Θράκης συνεχίζει να μην είναι στο επίπεδο που της αξίζει σ’ αυτή την ακριτική περιοχή της χώρας και κυρίως να μην έχει ιδιόκτητο κτίριο. Η στέγασή της μέχρι σήμερα γίνεται σε μισθωμένα ξενοδοχειακά κτίρια.

Επισημαίνεται ότι κατά τη λειτουργία ενός σχολικού έτους, η συνεισφορά της Σχολής καθ’ αυτής είναι αξιόλογη:

  1. απασχολούνται ως μόνιμο προσωπικό, 8 άτομα.
  2. απασχολούνται ως έκτακτο προσωπικό, 20 – 25 άτομα.
  3. ενισχύεται η τοπική αγορά από τις αναλώσεις διαφόρων ειδών.

Επίσης κρίνεται αναγκαία η προβολή της σε όλη τη Β. Ελλάδα από το Υπουργείο σας, έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευομένων. Καθότι ακριτική περιοχή οι νέοι δεν την επιλέγουν για τη φοίτηση τους και προτιμούν τις Σχολές του ΟΤΕΚ που βρίσκονται είτε σε μεγάλες πόλεις είτε σε τουριστικές περιοχές.

Παρόλα τα θετικά προαναφερόμενα αντί ανάπτυξης έχουμε υποβάθμιση της Σχολής την τρέχουσα σχολική χρονιά με τη συρρίκνωση της και την αναστολή λειτουργίας του τμήματος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών.

Ενόψει όλων αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Αν προτίθεται να προβεί στην άρση της αναστολής λειτουργίας του τμήματος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της ΕΠΑΣ-ΟΤΕΚ Θράκης.
  2. Αν προτίθεται και πώς να προβεί στην αναβάθμιση και προβολή της εν λόγω Σχολής (με τη δημιουργία και άλλων τμημάτων κλπ).

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου