Υγειονομική Περίθαλψη Στρατιωτικού Προσωπικού

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: «Υγειονομική περίθαλψη στρατιωτικού προσωπικού»

Σύμφωνα με το Π.Δ. 432/1983, το Ν.3232/2004 και Π.Δ.169/2004 ορίζεται ότι: «η υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος θα γίνει και από γενικά ή ειδικά κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Ε.Σ.Υ. ή άλλα ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα με το Δημόσιο, καθώς επίσης και από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο, οι δαπάνες δε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της αντίστοιχης διεύθυνσης και η κοστολόγησή τους θα γίνεται με το ισχύον κρατικό τιμολόγιο (Δημοσίου)».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  1. Τελικώς δικαιούται στρατιωτικός περίθαλψης από Γενικά ή κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Ε.Σ.Υ., από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτήρια συμβεβλημένα με το δημόσιο καθώς επίσης και από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με το δημόσιο;
  2. Εάν ναι σε τι ενέργειες πρέπει να προχωρήσουν οι στρατιωτικοί για να τύχουν αυτής της ιατρικής φροντίδας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαργαρίτης Τζίμας, Βουλευτής Δράμας

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου