Χώροι Στέγασης Λιμενικής Ακαδημίας Αλεξ/πολης

Από το Γραφείο του Βουλευτή Έβρου της Νέας Δημοκρατίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟ σας γνωρίζουμε ότι:

Μετά την από 1/04/08 συνάντηση του Βουλευτή με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βουλγαράκη και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος κ.Ρετζεπέρη Θεόδωρο, σχετικά με την πορεία της ίδρυσης της Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη, εκδόθηκε στις 30/04/08 Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος για τη Σύσταση Επιτροπής που θα διερευνήσει το θέμα των χώρων στέγασης της υπό ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος.

Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί μέχρι 30/06/08.

Μέλη της Επιτροπής είναι Ανώτεροι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος και από το ΚΛ Αλεξανδρούπολης ο Υποπλοίαρχος ΛΣ κ. Κεμανετζής Ειρήναρχος.