Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους Εφέδρους Μακράς Θητείας

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους Εφέδρους μακράς θητείας»

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Νόμου 2936/2001 ορίζεται ότι «το δικαίωμα λήψης βοηθήματος από τα ταμεία αλληλοβοηθείας θεμελιώνεται μετά τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας».

Επίσης με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Νόμου 3257 του 2004 ορίζεται «οι εθελοντές και οι εθελόντριες μακράς θητείας που είχαν καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι 31-12-1992 καθίστανται από τη μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των μετοχικών ταμείων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης πράξης».

Στρατιωτικοί του θεσμού εθελοντών μακράς θητείας ειδικών κατηγοριών που υπέβαλλαν αιτήσεις παραιτήσεως για αποχώρησή τους από τις τάξης των ενόπλων δυνάμεων κατά τα προβλεπόμενα και ισχύοντα μέχρι τη χρονική εκείνη στιγμή δεν έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα που τους αναλογούσε ενώ είχαν καταβάλλει προς τούτο τις σχετικές εισφορές.

Στο εφάπαξ αυτό βοήθημα είχαν επενδύσει όνειρα, ελπίδες και οικογενειακό προγραμματισμό από την κατάταξή τους στο στράτευμα.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να δοθεί το εφάπαξ βοήθημα στους στρατιωτικούς του θεσμού εθελοντών μακράς θητείας που ήδη έχουν υποβάλλει αίτηση παραιτήσεως;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  1. Μαργαρίτης Τζίμας, Βουλευτής Δράμας
  2. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου