Χαιρετισμός στην Προσυνεδριακή εκδήλωση της Ν.Δ.

Χαιρετισμός Βουλευτού Έβρου κ. Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, στην Προσυνεδριακή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Σύγχρονες Πολιτικές εξελίξεις για την Μεταναστευτική Πολιτική»

Αλεξανδρούπολη, Ξενοδοχείο Θράκη Παλλάς

10 Ιουνίου 2007

Κυρίες και Κύριοι,

Η μετανάστευση ως τομέας διαχείρισης και εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής έχει ασταθή και αβέβαιο χαρακτήρα.

Δεδομένης της σύνθεσης του ζητήματος, τα θέματα που τίθενται είναι κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της μεταναστευτικής πολιτικής πρέπει να στηρίζεται σε μια σύγχρονη προσέγγιση με επίκεντρο τα εξής βασικά σημεία:

 • Ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση μεταναστών εργαζομένων στην ελληνική οικονομία.
 • Έμφαση στις διμερείς και εξωτερικές σχέσεις με γειτονικές χώρες προέλευσης μεταναστών.
 • Περιορισμό της εποχιακής μετανάστευσης.
 • Αναδιοργάνωση των μέτρων ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης με έμφαση στους εσωτερικούς ελέγχους.
 • Σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των πολιτών και κατοίκων και σταδιακή αλλά ταχύρρυθμη ένταξη των μεταναστών στο πολιτικό σύστημα.
 • Βελτίωση των όρων διαβίωσης στα Κέντρα Υποδοχής Λαθρομεταναστών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε.

Η Κυβέρνησή και το Υπουργείο Εσωτερικών από την πρώτη στιγμή με ευθύνη και σύνεση και σε άριστη συνεργασία με το Ι.Μ.Ε.Π.Ο., στάθηκαν απέναντι στο πρόβλημα και καταρχήν επιδίωξαν να το θωρακίσουν σε θεσμικό επίπεδο, χωρίς να μηδενίζεται καμία προηγούμενη πρωτοβουλία τα τελευταία τρία χρόνια

Ενδεικτικά, αναφέρω τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έλαβαν χώρα:

 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 3386 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. (Φ.Ε.Κ. 212/23.08.2005)
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 3304/2005 Περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. (Φ.Ε.Κ. 16/27.01.2005)
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 3284 Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Φ.Ε.Κ. 217 Α'/10.11.2004)
 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 150/06 Για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες
 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 131/06 Για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3536/2007 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

Κυρίες και Κύριοι,

Η χώρα μας οφείλει και κάνει βήματα στην πορεία ανάπτυξης και αντιμετώπισης ζητημάτων σύνθετων όπως η μεταναστευτική πολιτική, ξεπερνώντας το χαρακτηρισμό της ως περιφερειακής οικονομίας και ως κοινωνίας, με υψηλά επίπεδα ξενοφοβίας.

Έχει γίνει συνείδηση σε όλους ο σημαντικός και δυνάμει θετικός ρόλος της μετανάστευσης σε πολλούς τομείς, όπως η ανταγωνιστική ανάπτυξη ή το δημογραφικό πρόβλημα.

Πρόσφατα στοιχεία ερευνών του Ι.Μ.Ε.Π.Ο. δείχνουν ότι

 • 66% των αλλοδαπών είναι ασφαλισμένοι, με τις εισφορές να δίνουν ανάσα στα έσοδα των ταμείων.
 • 90% των μεταναστών είναι καταθέτες σε Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
 • 80% του αλλοδαπού πληθυσμού είναι μεταξύ 15-64 ετών. Δηλαδή βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, ενώ ο ελληνικός πληθυσμός δυστυχώς γερνά.
 • 92% των ξένων σκοπεύει να αγοράσει κατοικία και ήδη το 13% έχουν ιδιόκτητο σπίτι.
 • Η συμβολή τους στην αύξηση του Α.Ε.Π. στη χώρα μας είναι σημαντική.

Έχει δοθεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στη διαχείριση τη νόμιμης μετανάστευσης και στον περιορισμό της παράτυπης και παράνομης μετακίνησης ανθρώπων, έτσι ώστε να διαφυλαχθούν η ασφάλεια, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα όλων.

Έχοντας υπόψη και την πορεία της γείτονος Τουρκίας, η χώρα μας με ορθά μέτρα και κινήσεις μπορεί να μεταβληθεί σε ανερχόμενη περιφερειακή δύναμη, που ανταγωνίζεται στη διεθνή οικονομία για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών της και προωθεί στο εσωτερικό της μια πλουραλιστική δημοκρατική κοινωνία.

Κυρίες και Κύριοι

Όλοι μας έχουμε συγγενείς ή φίλους που είναι μετανάστες σε κάποια χώρα.

Επίσης υποθέτω ότι όλοι έχουμε προβληματιστεί με το ζήτημα του ρατσισμού προς τους μετανάστες στη χώρα μας.

Αυτή την αντίθεση, αυτή τη σύγκρουση πρέπει να την κάνουμε δύναμη και στάση ζωής, υγιή νοοτροπία που θα μας οδηγήσει με αισιοδοξία προς ένα μέλλον ειρηνικό και ευήμερο.

Χαιρετίζω την εκδήλωση και προσδοκώ στον παραγωγικότερο προβληματισμό όλων μας.