Τροποποίηση προϋποθέσεων για ένταξη στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Ο Βουλευτής Ν. Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος,κατέθεσε ερώτηση στoν Υπουργο Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης ,σχετικά με την τροποποίηση προϋποθέσεων για ένταξη στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση προϋποθέσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22 – 64» του ΟΑΕΔ»

Ενόψει την πρόσκλησης της πράξης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22 – 64», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», στα πλαίσια της οποίας καλούνται άνεργες γυναίκες που ανοίγουν νέα επιχείρηση να υποβάλουν προτάσεις έχει προκύψει το εξής ζήτημα:

Με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται από το πρόγραμμα, δηλαδή α) να έχουν την ιδιότητα του ανέργου – διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς του ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη και β) να μην είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 και μετά, αποκλείονται όλες εκείνες οι γυναίκες που υποαπασχολούνται ή απασχολήθηκαν κάποιο διάστημα την τελευταία 10ετία με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με το περίφημο «μπλοκάκι», στο Δημόσιο ΔΕΚΟ ΟΤΑ κλπ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πολλές από τις οποίες κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες παρότι η εργαζόμενη για τις αμοιβές της εξέδιδε το Δ.Π.Υ. ήταν σχέση εξαρτημένης εργασίας και σήμερα αποκλείονται από το ανωτέρω μέτρο.

Η εργασία αυτής της μορφής, αφορά ένα μεγάλο και συνεχώς διευρυνόμενο στρώμα κατ’ όνομα μόνο εργαζομένων, αφού οι αμοιβές τους δεν ξεπερνούν στις περισσότερες των περιπτώσεων το ποσό του επιδόματος ανεργίας.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Εάν πρόκειται να προβεί σε ενέργειες ώστε να υπάρξει τροποποίηση των προϋποθέσεων, τόσο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όσο και σε κάθε άλλο που θα προκηρυχθεί στο μέλλον, ώστε να ενταχθούν σε αυτό και αυτή η κατηγορία των «εργαζόμενων ανέργων» και να αρθεί η αδικία που δημιουργείται ενόψει και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου