Τοποθέτηση Βουλευτή Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου ως Επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση - InterParliamentary Union (IPU)

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ο Βουλευτής ΝΔ Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος τοποθετήθηκε Επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση – INTERPARLIAMENTARYUNION (IPU).

Η Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός των Κοινοβουλίων των Κρατών και συμμετέχουν εκατόν εξήντα δύο (162) χώρες-μέλη. Συμμερίζεται τους στόχους των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζει το έργο του και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με αυτόν.

Σκοπός της είναι η προώθηση του Κοινοβουλευτικού Διαλόγου, η συνεργασία μεταξύ των λαών, καθώς και η εδραίωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Εξετάζει θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος και υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ με τον οποίο συνεργάζεται στενά.

Από το Γραφείο Τύπου