Το μέλλος των αμυντικών βιομηχανιών της χώρας

Αθήνα, 27 Ιαν 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: «Το μέλλον των Αμυντικών Βιομηχανιών της χώρας»

Η Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒ,ΕΑΣ,ΕΛΒΟ) στη χώρα μας, διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση των αμυντικών μας συστημάτων. Εύλογη λοιπόν είναι η αγωνία των Ελλήνων πολιτών αλλά και των εργαζομένων για τις προθέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ,που αφορούν το μέλλον τους.

Πρόκειται για βιομηχανίες υψηλής τεχνογνωσίας με προσωπικό που είναι διατεταγμένο σε ειδικότητες που απαιτούν πτυχία, μεταπτυχιακά, μετεκπαιδεύσεις σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις.

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) και η ΕΛΒΟ που έχουν συμβάλλει μέχρι τώρα σημαντικά στην αμυντική θωράκιση της χώρας πρέπει να τύχουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από την πολιτεία, με εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου.

Σε καμιά περίπτωση τα όποια οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν δεν πρέπει να ενοχοποιήσουν τους εργαζόμενους στην Αμυντική Βιομηχανία της χώρας.

Ερωτάται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

  1. Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για το μέλλον της Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας;
  2. Θα έχει το Ελληνικό Δημόσιο τον έλεγχο της Αμυντικής Βιομηχανίας;
  3. Για τις όποιες αποφάσεις της η κυβέρνηση προτίθεται να ενημερώσει την Ελληνική βουλή;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  1. Μαργαρίτης Τζίμας
  2. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος