Ταμείο αρωγής αναπήρων και θυμάτων πολέμου

Αθήνα, 11.1.12

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο

ΘΕΜΑ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

Το 1949 η Ελληνική Πολιτεία ίδρυσε με τον ΑΝ 1924 το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης προς τους συμπατριώτες μας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και ανεξαρτησία της Πατρίδας.

Έκτοτε το Ταμείο αυτό λειτουργεί ως αυτόνομο και οι πόροι του προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις κρατήσεις 2% επί των συντάξεών τους, που καλύπτουν το 81% των πόρων του, ενώ το υπόλοιπο 19% προέρχεται από έσοδα σχολαζόντων περιπτέρων και κρατικών λαχείων χωρίς καμία επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το σύνολο του αποθεματικού του Ταμείου ανέρχεται περίπου στα 35.000.0000 €, από το οποίο παρέχεται η οικονομική αρωγή στα 15.000 περίπου θύματα πολέμου και αναπήρους. Επισημαίνεται ότι στο Ταμείο υπηρετούν 8 υπάλληλοι εκ των 19 προβλεπομένων, ενώ στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία .

Παρά την ως άνω εκτεθείσα οικονομική αυτοτέλεια του Ταμείου, από έγκυρες πληροφορίες και δημοσιεύματα, προκύπτει πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για κατάργηση του ιστορικού αυτού Ταμείου, ως ΝΠΔΔ, και απορρόφηση του, από άλλον φορέα, του ΥΕΘΑ, χρηματοδοτούμενο μάλιστα, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Επειδή το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου συστάθηκε ως ένδειξη τιμής ανθρώπων που θυσιάστηκαν για την Πατρίδα και λειτουργεί αυτοτελώς από το 1949 χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Επειδή η Πολιτεία πρέπει να συνεχίσει να δείχνει ότι τιμά του θυσιασθέντες γι’ αυτή, αποστέλλοντας σχετικά μηνύματα προς την νεολαία.

Επειδή η απορρόφηση του Ταμείου από άλλον φορέα του ΥΕΘΑ σημαίνει και την απορρόφηση του αποθεματικού του που σχηματίστηκε από τις κρατήσεις επί των συντάξεών τους, που μπορεί να οδηγήσει σε προσφυγές των ενδιαφερομένων στη δικαιοσύνη .

Επειδή, η διατήρηση του Ταμείου καμία επιβάρυνση δεν συνεπάγεται για τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ήδη με άλλη απόφαση (Αρ. 36281/11, ΦΕΚ 1765 6/5-6-2011) διατηρούνται 70 αυτοτελή ΝΠΔΔ, που ήταν προς κατάργηση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας

  1. Ποια η πρόθεσή σας σχετικά με την συνέχιση αυτοτελούς λειτουργίας του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου και την απορρόφηση – συγχώνευσή του από άλλον φορέα του ΥΕΘΑ;
  2. Σε περίπτωση κατάργησης του Ταμείου από ποιον φορέα θα γίνει η διαχείριση των αποθεματικών και της ιδιοκτησίας του Ταμείου; Πώς θ΄ αντιμετωπιστούν τυχόν προσφυγές των ενδιαφερομένων στη Δικαιοσύνη και με ποιον τρόπο θα εξασφαλισθεί η συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του Ταμείου προς τους Ανάπηρους – Θύματα Πολέμου, τις χήρες και τα ορφανά τους; Ποια θα είναι η τύχη των 8 έμπειρων υπαλλήλων που εργάζονται στο Ταμείο;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

  1. Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος, βουλευτής Έβρου
  2. Τζίμας Μαργαρίτης, βουλευτής Δράμας