Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης για Αναδασμό

ΘΕΜΑ: Αναδασμός στα αγροκτήματα Δημοτικών Διαμερισμάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου Νομού Έβρου

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας):

Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη επίκαιρη ερώτηση του πρώτου κύκλου με αριθμό 612/4.6.2007 του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τη χρηματοδότηση του αναδασμού στα αγροκτήματα Δημοτικών Διαμερισμάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου Νομού Έβρου.

Αναλυτικότερα ο κ. Δερμεντζόπουλος αναφέρει στην ερώτησή του:

«Ένα από τα βασικότερα προβλήματα της γεωργίας στη χώρα μας είναι το μικρό μέγεθος της εγγείου ιδιοκτησίας. Το μέσο μέγεθος της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι περίπου 40 με 50 στρέμματα, η οποία είναι τεμαχισμένη σε πέντε-έξι τεμάχια κατά μέσο όρο. Το πρόβλημα αυτό της εγγείου ιδιοκτησίας έρχεται να λύσει ο αναδασμός, ο οποίος μέσω της ορθολογικής διάταξης συγκεντρώνει τη διάσπαρτη ιδιοκτησία σε ένα αγροτεμάχιο κανονικού σχήματος, το οποίο με την παράλληλη κατασκευή έργων, παραδίδεται στον ιδιοκτήτη προς καλλιέργεια. Έτσι, επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι και η αύξηση του καθαρού εισοδήματος των παραγωγών.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι κατά μέσο όρο την 8ετία 1996-2003 ολοκληρώθηκαν 70.000 στρέμματα ανά έτος και υπολείπονται άλλα 8.000.000 στρέμματα προς αναδασμό.

Στο Νομό Έβρου υπάρχει έτοιμη και εγκεκριμένη μελέτη προς δημοπράτηση του αναδασμού με παράλληλα έργα κατασκευής δικτύου δρόμων και στραγγιστικών τάφρων στα αγροκτήματα Δημοτικών Διαμερισμάτων Χιονάδων και Ελαφοχωρίου, έκτασης 15.500 στρεμμάτων και συνολικού προϋπολογισμού 2.215.000 ευρώ.

Με δεδομένη και διακηρυγμένη τη βούληση του Υπουργείου για επιτάχυνση των αναδασμών και τα οφέλη, που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου, σε συνδυασμό με την ωριμότητα της μελέτης, καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης είτε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, είτε από Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Εάν και πότε προτίθεται να προβεί στη χρηματοδότηση του εν λόγω αναδασμού.»Στην ερώτηση του κ. Δερμεντζόπουλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κοντός.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που αναφέρει ο ερωτών Βουλευτής, δηλαδή ότι πράγματι ένα από τα βασικότερα προβλήματα της γεωργίας στη χώρα μας είναι το μικρό μέγεθος της εγγείου ιδιοκτησίας. Ο αναδασμός είναι ένα ουσιαστικό, ένα αναπτυξιακό μέτρο. Μειώνει το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης δυναμικών καλλιεργειών και, αν θέλετε, μειώνει την ταλαιπωρία των αγροτών.

Δυστυχώς, οι αναδασμοί στη χώρα μας έχουν προχωρήσει με πολύ αργούς ρυθμούς. Θέλω να σας πω ότι κάποια από τα προβλήματα των αναδασμών τα έχουμε ήδη επιλύσει. Στον προηγούμενο νόμο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουμε επιλύσει σοβαρότατα θέματα αναδασμών και έχουμε δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι αναδασμοί.

Εν συνεχεία ζητήσαμε από τις Νομαρχίες όλης της χώρας να μας γνωρίσουν την ετοιμότητα που έχουν για αναδασμούς. Δυστυχώς, ελάχιστες Νομαρχίες έχουν ανταποκριθεί. Δεν υπάρχει ετοιμότητα και για το λόγο αυτό προγραμματίζουμε μια μεγάλη σύσκεψη, έτσι ώστε να τους γνωρίσουμε για άλλη μια φορά το νομοθετικό πλαίσιο και επίσης να τους γνωρίσουμε από πού μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να προχωρήσουν οι αναδασμοί.

Όσον αφορά τον αναδασμό που αναφέρετε στα Διαμερίσματα Χιονάδων και Ελαφοχωρίου, σας γνωρίζουμε ότι ήδη έχουμε επικοινωνήσει με την Νομαρχία του Έβρου. Μας έχουν πληροφορήσει ότι η μελέτη όντως έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπεβλήθη στα ΠΕΠ, διότι μέχρι την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, οι αναδασμοί κυρίως χρηματοδοτούνταν από τα ΠΕΠ. Δεν υπεβλήθη στα ΠΕΠ για να χρηματοδοτηθεί, όμως καλέσαμε το Νομάρχη να μας φέρει τη μελέτη και παράλληλα να προχωρήσει και όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, δηλαδή να ληφθεί απόφαση από τους αγρότες της περιοχής να προχωρήσουν οι διοικητικές διαδικασίες, να οριστεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Να δούμε, λοιπόν, τη μελέτη.

Για πρώτη φορά χρηματοδότηση αναδασμών μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο, διότι συμπεριλάβαμε στις δράσεις της αγροτικής ανάπτυξης από το 2007 μέχρι το 2013 και τους αναδασμούς. Κατά συνέπεια, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχει η χρηματοδοτική δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καλούμε, λοιπόν, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου να υποβάλει τη μελέτη και μαζί να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε όλες τις διαδικασίες, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ο αναδασμός στα δημοτικά Διαμερίσματα Χιονάδων και Ελαφοχωρίου.

Μιλούμε για μία έκταση 15.500 στρεμμάτων, που όντως θα βοηθήσει, όπως σωστά το επισημάνατε, την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής.

Σας διαβεβαιώνουμε, λοιπόν, ότι εφόσον η μελέτη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των δράσεων του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή στο Νομό Έβρου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας):

Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Ο ερωτών συνάδελφος κ. Δερμεντζόπουλος έχει το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστή η χρησιμότητα, όπως επισημάνατε και εσείς, και η αναγκαιότητα των αναδασμών στη χώρα μας ως απαραίτητο στοιχείο για την αύξηση της παραγωγικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Υπάρχουν και άλλοι αναδασμοί σε εξέλιξη στο Νομό Έβρου.

Εάν έκανα την ερώτηση για το συγκεκριμένο, είναι γιατί είναι σε φάση πλήρους ωρίμανσης. Και όταν λέω «φάση πλήρους ωρίμανσης», όπως θα δείτε και σεις από τα στοιχεία που ζητήσατε από τη Νομαρχία Έβρου, έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες, οπότε το θέμα και το ερώτημα που προκύπτει, είναι μόνο για τη χρηματοδότηση.

Είπατε ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, από τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο. Θα ήθελα να διερευνήσετε εάν υπάρχει δυνατότητα, γιατί σύμφωνα με τις αποφάσεις και τους νόμους, μπορούν να χρηματοδοτούνται οι αναδασμοί είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, είτε από το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, όπως είπατε, είτε από κάποιο ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου που αφορά το δημόσιο κεφάλαιο δημοσίων επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και για εκτέλεση προγραμμάτων εποικισμού και αναδασμών.

Θα ήθελα, λοιπόν, επειδή το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης πιθανόν να πάει λίγο πίσω και επειδή ο συγκεκριμένος αναδασμός είναι σε πολύ καλή φάση ωρίμανσης, να διερευνήσετε και τη δυνατότητα εάν μπορούμε, εφόσον είναι έτοιμα και ικανά τα στοιχεία που θα σας στείλει η Νομαρχία, να υλοποιήσουμε τον εν λόγω αναδασμό και από κάποια άλλη πηγή για πιο σύντομη διαδικασία.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας):

Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε τη ευαισθησία της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας της ελληνικής υπαίθρου.

Ιδιαίτερα γνωρίζετε την ευαισθησία που έχουμε για τον ακριτικό Νομό του Έβρου.

Την έχουμε αποδείξει την περσινή χρονιά, όπου πήραμε σημαντικότατα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις μεγάλες πλημμύρες του ποταμού Έβρου

Σας λέμε, λοιπόν, και για το συγκεκριμένο αναδασμό, αλλά και για κάθε άλλη πρόταση που θα υποβάλλετε για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στο Νομό Έβρου ότι εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, έτσι ώστε και πόροι να εξευρεθούν και οι διαδικασίες να τρέξουν, για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα τόσο σημαντικά έργα.

Πιστεύουμε ότι ο Νομός Έβρου χρειάζεται αναδασμούς. Έχει μεγάλες εκτάσεις που, εφόσον γίνουν αναδασμοί, εφόσον προχωρήσουν -και θα προχωρήσουν- τα αντιπλημμυρικά έργα, μπορούν να γίνουν δυναμικές καλλιέργειες, δίνοντας έτσι μια μεγαλύτερη αναπτυξιακή διάσταση στον αγροτικό τομέα του Νομού.

Πολύ σωστά επισημάνατε ότι εκτός από την τέταρτη προγραμματική περίοδο, τις δράσεις δηλαδή από το 2007 μέχρι το 2013 που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν δυνατότητες και από τον κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά και από τον ειδικό λογαριασμό που υπάρχει στο Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των αναδασμών.

Θα εξαντλήσουμε, λοιπόν, όλα τα περιθώρια σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, διότι κομβικό σημείο είναι να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και σας λέμε ότι αυτό το έργο, το οποίο προτείνετε και εσείς, θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς, έτσι ώστε ο αναδασμός που επί σειρά ετών επιζητούν οι αγρότες της περιοχής να γίνει μια πραγματικότητα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.