Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής

«… η ενέργεια μπορεί και θα αποτελέσει βασικό μοχλό στην προσπάθεια για την αναπτυξιακή προοπτική της Χώρας…»

Η Κυβέρνηση αυτή, κλείνοντας σε λίγο τα δύο χρόνια διακυβέρνησης, έχει να παρουσιάσει ένα πολύ αξιόλογο και πολύπλευρο έργο, μία πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ένας από τους τομείς στον οποίο δόθηκε ιδιαίτερο βάρος και έγιναν πολλά και καλοσχεδιασμένα βήματα είναι ο τομέας της ενέργειας.

Σε νομοθετικό επίπεδο προωθήθηκαν νομοσχέδια που δημιουργούν συνθήκες για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και αυτονομίας της Χώρας μας. Έτσι, ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για την «εισαγωγή των βιοκαυσίμων στις μεταφορές και στο ενεργειακό μας ισοζύγιο», για την «απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», για την «απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου».

Μεγάλα διεθνή έργα βρίσκονται σε εξέλιξη μετά από τις πετυχημένες εντατικές προσπάθειες της Κυβέρνησής μας.

Τον περασμένο Απρίλιο υπογράφηκε η δεσμευτική πολιτική συμφωνία των τριών Κυβερνήσεων Ρωσίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας για τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη.

Το έργο αυτό μπορώ με βεβαιότητα να σας πω, ότι ο Έβρος αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Θράκης, το περίμενε με μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία. Η ύπαρξή του αγωγού αυτού εκτός από την αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο, θα δώσει σημαντική ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη, θα βοηθήσει την περιοχή μας στο τομέα της απασχόλησης και των νέων επενδύσεων.

Τον Ιούλιο του 2005 ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής εγκαινίασε τον αγωγό Τουρκίας – Ελλάδας για τη μεταφορά του φυσικού αερίου, καθώς ξεκίνησε η κατασκευή του αγωγού Αλεξανδρούπολη – Κήποι.

Τους τελευταίους μήνες ξεκίνησαν οι μελέτες για τον υποθαλάσσιο ελληνοϊταλικό αγωγό φυσικού αερίου, που θα αποτελεί τη συνέχεια του ελληνοτουρκικού αγωγού και θα τροφοδοτεί την Ιταλία και από εκεί την Κεντρική Ευρώπη με φυσικό αέριο που θα προέρχεται από τις περιοχές της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής. Η χώρα μας εκμεταλλεύεται ουσιαστικά κι αποτελεσματικά πια τα προνόμια της γεωγραφικής της θέσης. Δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε όλες οι συνεργασίες των ευρωπαϊκών χωρών με τις χώρες της Ανατολής να διέρχονται και να συνδέονται με την Ελλάδα.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης στο στρατηγικό του ενεργειακό σχεδιασμό είχε θέσει τρεις στόχους – άξονες:

  1. την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς.
  2. την προώθηση μεγάλων έργων υποδομής και
  3. τον περιορισμό της εξάρτησης της Χώρας από το πετρέλαιο και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Όπως βλέπουμε, στο μεγαλύτερο μέρος οι στόχοι αυτοί έχουν ενεργοποιηθεί. Μέσα σε αυτό το πλάνο ενιαίας πολιτικής εντάσσεται και το παρόν νομοσχέδιο για τη Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, ενός σημαντικού θεσμικού οργάνου, με σκοπό να αποκτήσει η Χώρα μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό.

Το Συμβούλιο αυτό θα είναι ένας γνωμοδοτικό φορέας με κύριο μέλημά του κάθε χρόνο να υποβάλλει έκθεση στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Χώρας. Η έκθεση αυτή θα κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής, ενώ θα επεξεργάζεται σε ειδική συνεδρίαση από την Ολομέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, που είναι απόλυτα διακριτές σε σχέση με αυτές της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ώστε να μην υπάρχει καμία σύγχυση που θα οδηγούσε στην απραξία, είναι η διενέργεια μελετών με πρωτοβουλία του ίδιου του Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Ανάπτυξης.

Το Συμβούλιο θα αποτελείται από εννέα μέλη.

Τα πέντε θα προέρχονται αντίστοιχα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου), τη ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) και το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και τα υπόλοιπα θα επιλέγονται μεταξύ προσώπων που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση ή την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας.

Με άλλες διατάξεις ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα λειτουργίας του Συμβουλίου αλλά και ρυθμίσεις για την αυτοτέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Θεσπίζεται επίσης η απαγόρευση στα μέλη της ΡΑΕ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τρία χρόνια μετά τη λήξη της θητείας τους, να είναι μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, οικονομικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται σε εταιρεία ή επιχείρηση που οι δραστηριότητές τους να υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στον έλεγχο και στην εποπτεία των αντίστοιχων ανεξάρτητων αρχών. Στόχος είναι η διαφάνεια, η εντιμότητα και η αλήθεια και για αυτό θεσμοθετούνται όλες οι αναγκαίες δικλείδες ασφαλείας.

Η αναγκαιότητα ενός Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων δεν είναι κάτι πρόσφατο.

Πριν από 30 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, διαβλέποντας την επερχόμενη ενεργειακή κρίση είχε ιδρύσει το Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας, το οποίο λειτούργησε για 14 χρόνια μέχρι την αδικαιολόγητη κατάργησή του το 1989. Από τότε μέχρι σήμερα, προφανώς δεν είχε κριθεί σημαντικό, η Χώρα μας να έχει έναν συντονισμένο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Την παράλειψη και το μεγάλο αυτό κενό έρχεται να καλύψει η σημερινή Κυβέρνηση.

Συντονισμένα, αποφασιστικά και με υπευθυνότητα έχουμε καταρτίσει και ακολουθούμε ένα σχέδιο για την αναπτυξιακή προοπτική της Χώρας.

Για εμάς η ενέργεια μπορεί και θα αποτελέσει βασικό μοχλό σε αυτήν προσπάθεια.

Επίκεντρο της πολιτικής μας είναι πάντα ο πολίτης.

Είναι η Ελλάδα της σύγχρονης εποχής.

Η Ελλάδα της προόδου, της ανάπτυξης, της ευημερίας.