Σύσκεψη με Γ. Γ. Υπουργείου Πολιτισμού κ. Ζαχόπουλο

Μετά από συνάντηση του Βουλευτή Έβρου κ. Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου κι ενημέρωσή του από τον Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Διαμαντή Τριαντάφυλλο, για τα θέματα που αφορούν την έρευνα, προστασία κι ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης Νομού Έβρου, ακολούθησε σήμερα στην Αθήνα σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Χρήστου Ζαχόπουλου, στην οποία αποφασίστηκε η ΑΜΕΣΗ προώθηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της μελέτης που αφορά την αρχιτεκτονική πρόταση και της έγκρισής της, ώστε το όλο εγχείρημα να υπαχθεί στο Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Η αξιοποίηση του ταφικού τύμβου έχει σημαντικά οφέλη και θα συμβάλλει καταλυτικά στην ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ αναβάθμιση της περιοχής. Ο Βουλευτής Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτών των στόχων.