Σύσκεψη Για Παραγωγή Βάμβακος

Από το γραφείο του Βουλευτού Έβρου κ. Αλέξανδρου Χ. Δερμεντζόπουλου ανακοινώνεται ότι:

Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Βουλευτές από όλους τους Νομούς όπου υπάρχουν Βαμβακοπαραγωγοί και στις οποίες συμμετείχε από τον Νομό Έβρου ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χ. Δερμεντζόπουλος, με αποτέλεσμα μετά το πέρας των συζητήσεων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προχωρήσει στις παρακάτω ανακοινώσεις σε σχέση με τους βαμβακοπαραγωγούς:

Σε σχέση με τις διαδικασίες κατανομής των ατομικών δικαιωμάτων καλλιέργειας βάμβακος 2005 προχωρεί ο 2ος και τελευταίος προσδιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων.

Με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν λόγω της μεταγενέστερης κατάθεσης από ορισμένους αγρότες αιτημάτων και δικαιολογητικών (μετά τη δημοσιοποίηση της Υπουργικής Απόφασης τις 22-3-05) και είανι πέραν της αρχικής εκτίμησης και κατανομής (από τις συσκέψεις των αρμοδίων φορέων των αγροτών), για λόγους ίσης μεταχείρισης τους με τους υπόλοιπους και μετά από συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των αγροτών, εγκρίνονται οι εκκρεμούσες περιπτώσεις (νέοι αγρότες, συνταξιούχοι Ο.Γ.Α., σχέδια βελτίωσης, αγρανάπαυση, νιτρορύπανση, ζημιές ΕΛΓΑ, πρόωρη συνταξιοδότηση, λόγοι ανωτέρας βίας για μη καλλιέργεια το 2002 ή το 2004 και άλλα.).

Για να εξασφαλισθεί όμως ανώτατο όριο εγκεκριμένων για συνολική έκταση 3.630.000 στρεμμάτων (που στην πράξη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 3.600.000 στρέμματα περίπου, που είναι και ο πάγιος στόχος), είναι ανάγκη να γίνουν ελάχιστες περικοπές στα προσωρινά δικαιώματα των μεγαλυτέρων βαμβακοπαραγωγών από 50 στρέμματα και άνω για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, ως εξής:

  1. Από 50-100 στρ. στο 2%.
  2. Από 100-200 στρ. στο 3%.
  3. Από 200 στρ. και πάνω στο 4%.

Μετά την έγκαιρη ολοκλήρωση των εξαγγελθέντων ευρύτερων ελέγχων από τις κατά τόπους Τριμελείς Επιτροπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την περικοπή των ηθελημένων ή αθέλητων παρατυπιών, από αύριο Μεγάλη Τρίτη πιστώνονται οι λογαριασμοί όλων των δικαιούχων βαμβακοπαραγωγών με πόσό των 38 δρχ./κιλό (0,11116 ευρω), για την παρελθούσα χρήση, έναντι της επιστροφής συνυπευθυνότητας, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση . Η πληρωμή αυτή γίνεται με ταμειακή διευκόλυνση μέσω της ΑΤΕ, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, αφού η εξόφλήση γινόταν συνήθως τον Αύγουστο , με εξαίρεση την περυσινή χρονιά που έγινε τον Ιούνιο, με πρωτοβουλία και πάλι της δικής μας κυβέρνησης.

Η πρωτόγνωρη αυτή συντόμευση των διαδικασιών καταβολής της εξόφλησης στους βαμβακοπαραγωγούς εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης κυβερνητικής απόφασης να εξαντλείται κάθε νόμιμο και συμβατό με τους κοινοτικούς κανονισμούς μέτρο που διευκολύνει τους αγρότες στην γρηγορότερη είσπραξη των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεών τους.