Σύσκεψη για Κληρούχους Αγροκτημάτων

Σήμερα 17 Μαΐου 2005, ημέρα Τρίτη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελου Μπασιάκου, με την συμμετοχή Βουλευτών, Νομαρχών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, σχετικά με τις οφειλές των κληρούχων αγροκτημάτων. Το θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς δικαιούχους είναι γνωστό σε όλους και κατόπιν συζητήσεως αποφασίσθηκε να ανασταλεί προς το παρών η πληρωμή των οφειλών, μέχρι τη τελική Νομοθετική Ρύθμιση του θέματος, για την δικαιότερη αντιμετώπιση των οφειλετών δικαιούχων.