Συνέχιση Λειτουργίας Λατομείων Κουφόβουνου Έβρου

Αθήνα, 20/12/11

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τoν Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ: «Συνέχιση λειτουργίας λατομείων Κουφοβούνου Έβρου»

Στο Δήμο Διδυμοτείχου λειτουργούν εδώ και δεκαετίες τα Λατομεία αδρανών προϊόντων Κουφοβούνου όπου διενεργείται η εκμετάλλευση του υπάρχοντος ασβεστολιθικού κοιτάσματος, για την παραγωγή αδρανών υλικών που καλύπτουν τις ανάγκες του βόρειου τμήματος του Νομού μας, καθώς είναι η μοναδική περιοχή βόρεια της Αλεξανδρούπολης, όπου λειτουργούν πιστοποιημένα λατομεία αδρανών υλικών.

Η ανάπτυξη της εν λόγω λατομικής δραστηριότητας έχει σαν αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής οικονομίας, με την παροχή εργασίας άμεσα σε ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων αλλά και έμμεσα σε διάφορους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους. Ακόμη ενισχύεται οικονομικά ο Δήμος Διδυμοτείχου με την είσπραξη των μισθωτικών του δικαιωμάτων και επιπρόσθετα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα το κόστος των υλικών που χρησιμοποιούνται στα δημόσια και ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα.

Τα λατομεία βρίσκεται σε δημοτική χορτολιβαδική έκταση, ιδιοκτήτης της οποίας ήταν αρχικά η Κοινότητα Κουφοβούνου και σήμερα ο Δήμος Διδυμοτείχου. Η εκμετάλλευση των λατομείων γίνεται με βάση διαδοχικά μισθωτήρια συμβόλαια, με τα οποία ανά 5 χρόνια ανανεώνονται οι μισθώσεις των χώρων από τον ΟΤΑ ιδιοκτήτη της περιοχής.

Συνοπτικά η εκμετάλλευση τους συμβάλλει θετικά σε πολλούς τομείς.

Όπως: (α) στην ύπαρξη θέσεων εργασίας, κύρια από δυναμικό της περιοχής, (β) στην προσφορά άριστου ποιοτικά υλικού, (γ) στην πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής πλευράς, παραγωγή προϊόντος, με αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος ιδιωτικών και δημοσίων κατασκευών, (δ) στον περιορισμό των εισαγωγών αδρανών από τις γειτονικές χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία) και (ε) στην ανάπτυξη της Τοπικής Οικονομίας.

Η τυχόν διακοπή της λειτουργίας των λατομείων Κουφοβούνου χωρίς την ύπαρξη κάποιας άλλης αξιόπιστης εναλλακτικής λύσης, θα είχε σαν αποτέλεσμα την εκτίναξη της ανεργίας, την οικονομική δυσπραγία και την αύξηση του κόστους των κατασκευαστικών έργων στην περιοχή. Γεγονότα που, σε μια δύσκολη συγκυρία για όλη την χώρα, και ειδικά στην περιοχή μας, θα δημιουργούσαν επιπλέον δυσβάστακτα προβλήματα στην ήδη έντονα επηρεασμένη από την πρόσφατη κρίση τοπική οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν υπάρχει αντίρρηση για την λειτουργία των λατομείων και όσον αφορά τους κατοίκους του Κουφοβούνου υπάρχουν στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου 221 υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες ζητούν επίμονα την συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο να παραταθεί η λειτουργία των λατομείων μας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, έως ότου καθορισθεί η νέα λατομική περιοχή.

Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε εκτός των άλλων υπέρογκη αύξηση της δαπάνης κατασκευής των έργων (τα πλησιέστερα πιστοποιημένα λατομεία βρίσκονται στην Μάκρη Αλεξανδρούπολης σε απόσταση 130χλμ.) με κίνδυνο απένταξής τους από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αλλά και αύξηση της ανεργίας ακόμη περισσότερο στον ντόπιο πληθυσμό της περιοχής. Πλέον των προαναφερθέντων, αν δεν παραταθεί η λειτουργία των λατομείων, που αποτελούν μια από τις σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες στον βόρειο Έβρο, ελλοχεύει ο κίνδυνος προμήθειας αδρανών υλικών από τις γειτονικές χώρες με δαπάνη υπερπολύτιμου συναλλάγματος, σε μια εποχή που από όλους είναι ζητούμενο η τόνωση της εθνικής και πολύ περισσότερο της τοπικής μας οικονομίας.

Στις 31/5/2011 κατέθεσα την υπ’ αριθμ. 17155 Ερώτηση σχετική με το ίδιο θέμα, αλλά δυστυχώς δεν σημειώθηκε καμία εξέλιξη για την επίλυση του.

Όμως με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4030/25.11.11, στο άρθρο 53, προβλέπεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του «Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς», περίπτωση παρόμοια με τα λατομεία Κουφοβούνου.

Κατόπιν τούτου κρίνεται σκόπιμο παρόμοια ρύθμιση να γίνει και για τα Λατομεία Κουφοβούνου ώστε να παραταθεί η λειτουργία τους έως το τέλος ισχύος των νέων μισθωτηρίων συμβολαίων που δεν μπορούν να ξεπερνούν τα δέκα (10) χρόνια από την ανανέωση τους.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Προτίθεται να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση λειτουργίας των Λατομείων Κουφοβούνου, παρόμοια με την αναφερόμενη στο Ν.4030/25.11.11, άρθρο 53, σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της σοβαρότητας του θέματος;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Έβρου