Συνέντευξη στην Εφημερίδα ΜΕΘΟΡΙΟΣ για το Φυσικό Αέριο

Απαντήσεις του Βουλευτή Ν. Έβρου κ. Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου

για θέμα: «Αναγκαιότητα επέκτασης Φυσικού Αερίου στον κεντρικό και βόρειο Έβρο»

Ερώτηση 1η:

Συμφωνείτε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου θα πρέπει να επεκταθεί, το ταχύτερο δυνατό, στον κεντρικό και βόρειο Έβρο; Ποιες συγκεκριμένες συνθήκες καθιστούν αναγκαιότητα μία τέτοια εξέλιξη;

Η θέσπιση του κατάλληλου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς φυσικού αερίου, στο οποίο προχωρά η Κυβέρνηση, σε συμφωνία με τις ρυθμίσεις και τις αρχές του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου, κρίνεται καθοριστικής σημασίας, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, τόσο τα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά, όσο και τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας γενικότερα. Έχω ήδη τοποθετηθεί ότι το δίκτυο φυσικού αερίου πρέπει να επεκταθεί και στο κομμάτι του κεντρικού και βόρειου Έβρου.

Η επέκταση αυτή κρίνεται αναγκαία ενόψει της προσεχούς ένταξης των γειτονικών χωρών, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, με αποτέλεσμα το κομμάτι αυτό του Έβρου να καθίσταται κόμβος διέλευσης και δραστηριότητας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και άρα να πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για τις εξελίξεις αυτές.

Η απελευθέρωση του φυσικού αερίου και η δυνατότητα χρήσης του συντελούν στην ανάπτυξη, ανοίγουν τα περιθώρια για νέες επενδύσεις, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και φυσικά για ένα καλύτερο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Αυτά τα οφέλη δεν πρέπει να τα στερηθεί καμία περιοχή του νομού. Τέλος, κρίνεται πολύ σημαντική η ισόρροπη ανάπτυξη του νομού μας, από το πιο βόρειο κομμάτι, μέχρι το πιο νότιο, προκειμένου πετύχουμε την ομοιόμορφη και την ανάλογη πρόοδο που όλοι επιθυμούμε.

Ερώτηση 2η:

Ποιες είναι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που προτίθεστε να αναλάβετε, είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε συνεργασία με άλλα πολιτικά πρόσωπα και φορείς του Νομού, προς την κατεύθυνση της άσκησης πιέσεων, ώστε να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα;

Τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε θεσμικό, με τις κοινοβουλευτικές δυνατότητες που μου δίνει το αξίωμα του Βουλευτή, προτίθεμαι και ήδη έχω προβεί σε προσεγγίσεις, με τη μορφή του διαλόγου αλλά και άλλων μορφών πίεσης, τόσο με φορείς του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και της ΔΕΠΑ, προκειμένου να υπάρξει εξέλιξη κι επίλυση στο ζήτημα. Επιθυμώ όμως και κρίνω και απαραίτητη τη συνεργασία και συμμετοχή όλων των φορέων, γιατί είναι ένα θέμα ευαίσθητο, καίριο για την περιοχή, που απαιτεί τη συστράτευση και ενότητα όλων.

Ερώτηση 3η:

Συμφωνείτε ότι ο «αποκλεισμός» του κεντρικού και βόρειου Έβρου από τα οφέλη του φυσικού αερίου εντείνει τις αναπτυξιακές ανισότητες που παρατηρούνται μεταξύ του νοτίου τμήματος του Έβρου και της υπόλοιπης γεωγραφικής ενότητας του Νομού;

Κατ’ αρχήν ο νομός Έβρου είναι ένας και πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε ενιαία σε όλα τα επίπεδα. Η οποιαδήποτε πρόοδος σε όποιο κομμάτι του νομού, έχει θετικές συνέπειες και στο σύνολό του. Σε αυτό το πλαίσιο, απάντησα και προηγουμένως, ότι αποτελεί προτεραιότητα και ανάγκη, η ισόρροπη και ομοιόμορφη πρόοδος και αναβάθμιση της περιοχής. Επομένως, όλες οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες πρέπει να προσπαθούμε να λαμβάνουν χώρα και να εκτείνονται σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό του νομού, για όλους τους Εβρίτες. Εξάλλου, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι εξίσου επικίνδυνες, όσο και οι περιφερειακές και προκαλούν διατάραξη του κοινωνικού ιστού.