Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης των χωρών του ΟΣΕΠ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Βουλευτής Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος θα βρίσκεται στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας από 10-06-09 μέχρι 14-06-09 συμμετέχοντας στη Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης των χωρών του ΟΣΕΠ (Οικονομική Συνέλευση Ευξείνου Πόντου).

Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών του, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Πολιτιστικών και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συγκαλέσει συνεδρίαση της ως άνω επιτροπής με θέματα της αρμοδιότητάς της.