Σύνδεση Κυπρίνου-Ιβαϊλοβγκραντ

Ο Βουλευτής Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος εισηγείται στη Βουλή τη διάνοιξη συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας μεταξύ Κυπρίνου και Ιβαϊλοβγκραντ.

Ο Βουλευτής Έβρου και Τομεάρχης ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος εισηγήθηκε στη Βουλή την Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και αφορά στη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας μεταξύ των δύο χωρών και θα συνδέει τις πόλεις Κυπρίνος και Ιβαϊλοβγκραντ.

Η αρχική συμφωνία είχε υπογραφεί από τον Απρίλιο του 2006 και εκκρεμούσε η κύρωση της από τη Βουλή. Με τη συζητούμενη πια στο Κοινοβούλιο συμφωνία, δίνεται η δυνατότητα για την επιτάχυνση των διαδικασιών από Ελληνικής πλευράς για την υλοποίηση της σύνδεσης.

Η εν λόγω συμφωνία αποσκοπεί στην επωφελή και ισότιμη περιφερειακή συνεργασία, τόσο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, όσο κυρίως στην επαφή των αρμόδιων Υπηρεσιών των δύο χωρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων, όπως τα πλημμυρικά φαινόμενα του ?ρδα, που ταλαιπωρούν επί σειρά ετών όλο το Νομό Έβρου.