Συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Έβρου

Οι αναπτυξιακές προοπτικές του Έβρου, μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την στήριξη των νέων και των ανέργων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλο Τοψίδη.

Το Επιμελητήριο Έβρου λειτουργώντας ως μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και αρωγός του επιχειρηματία, προάγει αδιάλειπτα την εξωστρέφεια και ασπάζεται την ανάγκη για καινοτομία και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.

Ο Υφυπουργός Παιδείας και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στον Έβρο συζήτησε με τον κ. Τοψίδη για τις υλοποιηθείσες δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην περιοχή της Θράκης και του Έβρου με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όπως το συνέδριο του Restart Greece που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και μια σειρά ενημερωτικών ημερίδων για την νεανική επιχειρηματικότητα και τη στήριξη των ανέργων για την επιστροφή τους στον εργασιακό χώρο.

Παράλληλα, οι δυο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τις νέες προοπτικές που ανοίγονται από την πρόσφατη ψήφιση του νέου Νόμου για την Έρευνα και την Τεχνολογία και την ιδιαίτερη δυναμική που θα δώσει στην περιοχή του Έβρου η ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΕΚΕΑΜ-ΘΡΑ) «Καραθεοδωρή» που δρομολόγησε ο κ. Δερμεντζόπουλος, καθώς το Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ) θα έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη, ενώ το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και Αγροτικής Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.) έδρα την Ορεστιάδα.

Τα ερευνητικά κέντρα συνδέονται με τα πανεπιστήμια και τη βιομηχανία και με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η περιφερειακή διάσταση της έρευνας και διασφαλίζεται η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προσέλκυση επενδυτών και στην απασχόληση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αυτός είναι ο στόχος και του ΕΚΕΑΜ-ΘΡΑ «Καραθεοδωρή».