Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ 2)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησής μας ήταν η αναμόρφωση και η ανάληψη μιας σειράς δράσεων προκειμένου η οικονομία μας να καταστεί πιο δυνατή, πιο παραγωγική, πιο αποτελεσματική.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται η φορολογική μεταρρύθμιση, της άμεσης φορολογίας και της φορολογίας κεφαλαίου, και ο Επενδυτικός Νόμος, ο οποίος ήδη προδιαγράφει επιτυχή πορεία.

Μία ακόμη κίνηση εντός του κυβερνητικού σχεδίου είναι το παρόν νομοσχέδιο αναφορικά με τις Συμπράξεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν ειδικές μορφές συνεργασίας μεταξύ φορέων του Δημοσίου και ιδιωτών, με στόχο την υλοποίηση έργων υποδομής και την παροχή υπηρεσιών.

Η λέξη – κλειδί του παρόντος νομοσχεδίου είναι η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Ρόλος και ευθύνη του κράτους είναι η παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών στους πολίτες. Ο ρόλος όμως αυτός πρέπει να επιτελείται με την παράλληλη φροντίδα για ισόρροπη ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και ρύθμιση των όρων της αγοράς, με πρώτιστο πάντα στόχο την προστασία του πολίτη και το Δημόσιο συμφέρον.

Το κράτος όμως δεν είναι επιχειρηματίας, δε μπορεί να λειτουργήσει ως ιδιώτης επικερδώς και ανταγωνιστικά.

Παράλληλα ο ιδιώτης δε μπορεί μεμονωμένα να ανταποκριθεί σε όλες τις διαδικασίες ή και στα αναγκαία κεφάλαια.

Αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να καλύψει το παρόν νομοσχέδιο.

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα εστιάζουν στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών, που είναι συνήθως υποχρεώσεις του δημοσίου, μέσα από μια πιο εξειδικευμένη και αποτελεσματική προσέγγιση, που μπορεί να επιτύχει καλύτερα η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Με το εγχείρημα αυτό κινούμαστε με τον πλέον ασφαλή τρόπο στη ζώνη ανάμεσα στη δημόσια σφαίρα και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, συνδυάζοντας και υλοποιώντας δράσεις με τη μεγαλύτερη επιτυχία.

Ακόμη, το παρόν νομοσχέδιο σηματοδοτεί την αλλαγή νοοτροπίας στη λειτουργία του δημοσίου τομέα και στην αντιμετώπιση προκήρυξης και υλοποίησης έργων και υπηρεσιών.

Με τις συμπράξεις, η φροντίδα του δημόσιου φορέα θα επικεντρώνεται στην προδιαγραφή των ιδανικότερων συνθηκών και του πιο επιτυχημένου πλαισίου ενός έργου, αφήνοντας στον ιδιώτη, ο οποίος αναλαμβάνει τον κίνδυνο και έχει και πληρέστερη τεχνογνωσία, να μεριμνά για την προμήθεια και την πλήρωση των υλικών υποδομών.

Το παρόν νομοσχέδιο θαρραλέα προχωρά στη Συνεργασία του Δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ολοκληρώσει έγκαιρα και σωστά τα απαιτούμενα έργα συγκρατώντας το κόστος τους. Ξεπερνώντας την εσωστρέφεια που καλλιεργούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, το παρόν νομοσχέδιο αντλεί, χωρίς να καταχράται, την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τους πόρους και τις δυνατότητες των ιδιωτικών φορέων.

Εδώ θα πρέπει να βέβαια να σχολιαστούν και οι τοποθετήσεις συναδέλφων που εκ προοιμίου και με φράσεις κλισέ περί «εθνικής στρατηγικής», «περί σκληρού πυρήνα δημόσιας δραστηριότητας» και «θεσμοθετημένης διαπλοκής» αντιμάχονται οποιασδήποτε προσπάθειας εξέλιξης και προαγωγής της οικονομίας μας.

Και έχουμε την αντίφαση:

  • Να καταψηφίζουν ένα Νομοσχέδιο, που τις αρχές του τις ασπάζονται, τις υπερασπίζονται και υπεραμύνονται αυτές.
  • Να ομιλούν για τη διαπλοκή, οι πρωθιερείς της.
  • Να ομιλούν για κακή οικονομική κατάσταση, οι πρωταίτιοι και δημιουργοί της.
  • Να ομιλούν για έλλειψη «Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδιασμού», αυτοί που κατασπαταλώντας και λεηλατώντας Κοινοτικούς Πόρους, άφησαν τη χώρα χωρίς το βασικό εργαλείο ανάπτυξης που αποτελεί το «Εθνικό Κτηματολόγιο».
  • Και πάνω απ’ όλα, απαιτούν από εμάς, να ζητήσουμε συγγνώμη. Γιατί άραγε; Γιατί πάμε να διορθώσουμε τα λάθη τους και τις συνέπειες των αμαρτιών τους;

Και όλα αυτά ξεχνώντας όλα τα ξεπουλήματα και μάλιστα σε ευτελείς τιμές του παρελθόντος!

Το ΠΑΣΟΚ φοράει για άλλη μία φορά παρωπίδες και δεν φοβάται, ότι το άμεσο μέλλον και η αποτελεσματικότητα αυτού του Νόμου, θα ξεσκεπάσει για άλλη μια φορά, την όχι και τόσο αγνή και άδολη «φιλοπατρία» τους και τη «φροντίδα για το κοινό καλό».

Οι Συμπράξεις είναι στρατηγικό όπλο.

Διατυπωμένο με φροντίδα και με πολλές ασφαλιστικές δικλείδες θέτει τις βάσεις για την εκ νέου οριοθέτηση των σχέσεων Δημοσίου και Ιδιώτη, για τη μετεξέλιξη του Κράτους.

Το εγχείρημα αυτό έχει ως στόχο

  • να δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη και την ολοκλήρωση αναγκαίων έργων,
  • να κινητοποιήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία,
  • να βελτιώσει την ταχύτητα και την ποιότητα των εργασιών.

Το νομοσχέδιο αυτό, σύγχρονο και πρωτοποριακό, χαρακτηρίζει και κατατάσσει τη χώρα μας στα σύγχρονα και ανεπτυγμένα κράτη, τα οποία απαλλαγμένα από την καινοφοβία, τη δαιμονοποίηση του κέρδους, ανακαλύπτουν και υιοθετούν πάντα με ασφάλεια νέους μηχανισμούς δραστηριότητας.

Η τεχνογνωσία υφίσταται.

Το νομοσχέδιο εξασφαλίζει τη συμμετοχή και του τραπεζικού συστήματος.

Δεν πρέπει να αφήσουμε άλλες ευκαιρίες να πάνε χαμένες.

Ο νόμος για τις Συμπράξεις μπορεί να λειτουργήσει, ως μια πολύτιμη εναλλακτική μέθοδος εξασφάλισης των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών και να αποτελέσει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη διάφορων τομέων της εθνικής οικονομίας.

Ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι ο ίδιος ο πολίτης.