Συγχαρητήρια στην εφημερίδα "Θάρρος"

Κύριοι,

Θέλω να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την βράβευση της εφημερίδας «Θάρρος» κατά την «Απονομή Βραβείων Περιφερειακών Εφημερίδων 2007».

Η ελληνική περιφέρεια χρειάζεται Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα είναι υπεύθυνα κι έγκυρα, οικονομικά εύρωστα που θα λειτουργούν σε ένα πλουραλιστικό περιβάλλον, με κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς, διαφανείς και κοινούς για όλους.

Ο επαρχιακός τύπος, η τοπική εφημερίδα αποτελεί το μέσο σύνδεσης του πολίτη με τον τόπο του και για αυτό κρίνεται αναγκαία η στήριξη όλων.

Από τη μεριά της Πολιτείας έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας σε ένα ενιαίο νομοθέτημα για την καταχώρηση υποχρεωτικών δημοσιεύσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα στον περιφερειακό Τύπο. Το σαφή καθορισμό των κριτηρίων που αφορούν το είδος της εφημερίδας, τη μορφή και το μέγεθός της, τα έτη κυκλοφορίας, την ελάχιστη κυκλοφορία ανά έκδοση, τον αριθμό των απασχολούμενων δημοσιογράφων.

Ο επαρχιακός Τύπος χρειάζεται τη συνεχή και ακατάπαυστη στήριξη όλων μας. Για την ανεύρεση της πληροφορίας, την ενημέρωση των πολιτών, την παρουσία της Ελληνική Περιφέρειας στην καρδιά των εξελίξεων και όχι στον απόηχό τους.

Σας μεταφέρω για άλλη μια φορά τα θερμά μου συγχαρητήρια με την ευχή και την ελπίδα να συνεχίσετε αυτήν την αξιόλογη δουλειά.