Σχετικά με την κατασκευή Γέφυρας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ριζίων

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

  1. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
  2. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την κατασκευή Γέφυρας στη θέση της κοιτόστρωσης επί του ποταμού Άρδα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ριζίων του Δήμου Βύσσας Ν. Έβρου

Επί του ποταμού Άρδα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ριζίων του Δήμου Βύσσας Ν. Έβρου, υφίσταται από το 1978 μία κοιτόστρωση-διάβαση, μήκους 450 μέτρων που λόγω θέσης, προσφέρει σημαντικά οφέλη στους κατοίκους της περιοχής. Συγκεκριμένα: (α) Εξυπηρετεί τους αγρότες της περιοχής του Δήμου Τριγώνου (Βόρεια περιοχή του ποταμού Άρδα) των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαράσια, Άρζος, Καναδάς, Κριός και Δίλοφος για τη μετακίνηση τόσο των αγροτικών προϊόντων τους, κυρίως σακχαρότευτλα προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Ορεστιάδας, καλαμπόκι, ηλίανθο, πατάτα κλπ, όσο και για την άρση της απομόνωσης της περιοχής. (β) Μετά τα έργα αναδασμού και διευθέτησης της κοίτης, τη δεκαετία του 1980, οι κάτοικοι των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ριζίων και Καστανεών του Δήμου Βύσσας, που βρίσκονται στη Νότια περιοχή του ποταμού, είναι αναγκασμένοι να εξυπηρετούνται από αυτή την κοιτόστρωση-διάβαση για την καλλιέργεια και συγκομιδή αρδευόμενης έκτασης συνολικά έξη χιλιάδων (6.000) στρεμμάτων, αλλά συγχρόνως και για την επικοινωνία με τους κατοίκους των προαναφερομένων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Τριγώνου. Επικοινωνία εμπορική, κοινωνική κλπ., μεταξύ ενός τμήματος πληθυσμού περί τους πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους. Λόγω της κατασκευής της διάβασης η κυκλοφορία της είναι επιτρεπτή κατά τους θερινούς κυρίως μήνες, που η στάθμη των υδάτων είναι χαμηλή, ενώ αντίθετα τη χειμερινή περίοδο έχουμε διακοπή της βατότητας, με εξαιρετικά δυσμενή προβλήματα για την περιοχή.

Λόγω των μεγάλων πλημμυρικών παροχών που ήλθαν από τη Βουλγαρία τον χειμώνα του 2002-2003, που είχε σαν αποτέλεσμα το ύψος του νερού στην κοιτόστρωση να ανέλθει στα 3,00 μέτρα περίπου και σε όλο το εύρος του ποταμού Άρδα, με ταχύτητα ροής πολύ μεγάλη (η μεγαλύτερη των τελευταίων 35 ετών), προεκλήθησαν ζημίες σε πολλά σημεία της τόσο στα πρανή της, όσο και στο οδόστρωμα. Έτσι οι, εξ ανάγκης, μετακινήσεις από τη διάβαση εγκυμονούν πλέον κινδύνους απώλειας ανθρωπίνων ζωών. Η άμεση και επιτακτική αντιμετώπιση του προβλήματος κρίνεται αναγκαία πια, για λόγους πέραν των οικονομικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών, εθνικών και στρατιωτικών (λόγω του παραμεθορίου της περιοχής), αλλά και για πρόληψη θανατηφόρων ατυχημάτων.

Οι προτάσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών (Δήμου, Νομαρχίας) αναφέρονται σε τρεις εναλλακτικές λύσεις:

  1. Επισκευή της κοιτόστρωσης, η οποία όμως είναι ασύμφορη, αφενός μεν λόγω του ότι η βλάβη είναι εκτεταμένη (και ως εκ τούτου πολυδάπανη), αφετέρου διότι δεν αποτελεί οριστική λύση.
  2. Υπερύψωση της υπάρχουσας διάβασης με κιβωτοειδείς κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάσει υδραυλικών υπολογισμών για τις περιπτώσεις κανονικής αλλά και έντονης ροής, που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα.
  3. Κατασκευή γέφυρας, απλής μορφής, από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Με το δεδομένο ότι η επιλογή της (α) λύσης, έχει αφενός μεν υψηλό κόστος, λόγω των εκτεταμένων ζημιών, αφετέρου δε, δεν οδηγεί σε οριστική επίλυση του προβλήματος, με τον κίνδυνο της εκ νέου καταστροφής στην πρώτη θεομηνία, κρίνεται τελικά ασύμφορη. Μεταξύ των δύο προτάσεων, η μεν (β) πλεονεκτεί της (γ) και λόγω του χαμηλότερου κόστους, αλλά και του συντομότερου χρονικά της κατασκευής.

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω της κρισιμότητας της διαμορφωθείσας κατάστασης

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

εάν γνωρίζουν το παραπάνω θέμα, τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την αντιμετώπιση του και ειδικότερα εάν σκοπεύουν να υιοθετήσουν μια από τις προτεινόμενες λύσεις, μέσω της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.