Σχεδιαζόμενη επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση επιδόματος και σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα και επιδόματος τρίτου παιδιού

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση επιδόματος και σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα και επιδόματος τρίτου παιδιού»

Η Κυβέρνηση αιφνιδιάζοντας για ακόμη μια φορά, εξήγγειλε νέα επιδρομή κατά των πολυτέκνων, προαναγγέλλοντας τη θέσπιση εκ νέου εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα και του επιδόματος του τρίτου παιδιού.

Η θέσπιση του επιδόματος του τρίτου τέκνου και του επιδόματος και σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας έγινε στα πλαίσια της άσκησης δημογραφικής πολιτικής, για να ενθαρρυνθούν οι Έλληνες στην απόκτηση περισσοτέρων παιδιών.

Η ίδια η Κυβέρνηση στην αναθεώρηση του Συντάγματος, το 2001, όχι μόνον διατήρησε τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2, που προβλέπει ότι: «πολύτεκνες οικογένειες... έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος», αλλά προχώρησε ακόμη περισσότερο και θέσπισε με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου ότι: «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

Το μέτρο των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού, του επιδόματος και της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, θεσπίσθηκε το 1997 και απέτυχε, αφού ουδεμία εξοικονόμηση δαπάνης υπήρξε, όπως αποδεικνύεται από τα ποσά που χορηγήθηκα από το έτος 1995 και μετά, και όχι μόνον αυτό, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ολομέλεια) με την 1095/2001 απόφασή του και πλήθος άλλων που επακολούθησαν μέχρι και σήμερα, θεώρησε αντισυνταγματική την παραπάνω θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος και της σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα, ενώ το ίδιο αποφάνθηκαν και όλα τα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας.

Η επαναφορά ενός μέτρου, που έχει χαρακτηρισθεί αντισυνταγματικό, είναι αδιανόητη και απαράδεκτη.

Ενόψει όλων αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός

Εάν προτίθεται να μην προχωρήσει στη λήψη του αντισυνταγματικού και αντιδημογραφικού αυτού μέτρου, από την τυχόν εφαρμογή του οποίου, τα μεν δημόσια οικονομικά οφέλη θα είναι πενιχρά, ενώ το πλήγμα στην πολύτεκνη οικογένεια θα είναι καίριο, τη στιγμή μάλιστα που η Πατρίδα μας κατάντησε χώρα γερόντων και μεταναστών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου