Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες Διατάξεις

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγματος καθιερώνει πρωτίστως την υποχρέωση «κάθε Έλληνα που μπορεί να φέρει όπλα να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας».

Η υποχρέωση που προκύπτει δεν είναι άμεσης εφαρμογής, αλλά καθορίζεται από την πρόβλεψη διατάξεων νόμων. Με βάση αυτή τη νομοθετική εξουσιοδότηση, προχωρούμε στη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των στρατολογικών θεμάτων.

Στόχος της Κυβέρνησης και προεκλογική της δέσμευση ήταν και παραμένει, η οργάνωση και η τακτοποίηση της διάσπαρτης και πολυάριθμης νομοθεσίας σε όλους τους τομείς. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα της Στρατολογίας. Ο νόμος του 1988 έχει υποστεί 15 τροποποιήσεις και όλα αυτά μαζί κωδικοποιήθηκαν στο προεδρικό διάταγμα του 2003.

Η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, όμως, και οι ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων επιτάσσουν τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση των συναφών διατάξεων. Έτσι, προκειμένου να αποφύγουμε τη διαδικασία της τροποποίησης της τροποποίησης, προχωρούμε στην κατάθεση ενός νέου, σύγχρονου κι ολοκληρωμένου νόμου για τη Στρατολογία. Μια άρτια νομοτεχνική κωδικοποίηση. Και όχι μόνο. Προχωράει και σε άλλες ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες.

Είναι αντιληπτό ότι τα ζητήματα που άπτονται τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τη χώρα μας λόγω της γεωπολιτικής τοποθεσίας της, που απαιτεί αυξημένο ανθρώπινο δυναμικό σε συνδυασμό με το δημογραφικό πρόβλημα που παρουσιάζεται και τον σταθερά μικρότερο αριθμό στρατευσίμων ανά έτος. Για αυτό και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα.

Κατ’ αρχήν, το παρόν νομοσχέδιο, συνεπές στις συνταγματικές επιταγές, διαμορφώνει όλα τα θέματα της στρατιωτικής θητείας πάνω στη βάση των αρχών της καθολικότητας και της ισότητας. Όλες οι παρεκκλίσεις από τις βασικές υποχρεώσεις, καθορίζονται με γενικά κι αντικειμενικά κριτήρια από το νόμο και αφορούν λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Φορείς της στρατολογικής υποχρέωσης είναι κατ’ αρχήν όλοι οι Έλληνες. Με το πρώτο άρθρο καθορίζονται τα όρια ηλικίας για τη στράτευση. Για πρώτη φορά όμως αποσαφηνίζεται η διάρκεια της υποχρέωσης και στις περιόδους επιστράτευσης, πολέμου ή έκτακτης ανάγκης, καλύπτοντας το κενό νόμου που υπήρχε μέχρι τώρα και δημιουργούσε αβεβαιότητα κι ανασφάλεια στους πολίτες.

Με το άρθρο 6, καθορίζεται επακριβώς, όπως είχε εξαγγελθεί και στις προγραμματικές δηλώσεις, ότι η διάρκεια της πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης είναι 24μηνη και της μειωμένης 9μηνη και εξάμηνη.

Με το άρθρο 7 ορίζονται οι κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να υπηρετήσουν μειωμένη θητεία. Η πρόνοια για τις κοινωνικά πιο ευαίσθητες ομάδες πολιτών υπαγορεύει τη λήψη τέτοιων μέτρων. Έτσι, ενδεικτικά, για πρώτη φορά, παρέχεται το δικαίωμα μειωμένης εξάμηνης θητείας σε όλους τους αδελφούς από έξι ή περισσότερα αδέλφια και σε όποιον έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, καθώς και στο μόνο ή μεγαλύτερο γιο, του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.

Στο άρθρο 13 καθορίζονται οι κατηγορίες στρατευσίμων που δικαιούνται απαλλαγή από τη στράτευση και στα άρθρα 14, 15, 16 και 17 όσοι δικαιούνται αναβολή για λόγους υγείας, νοσηλείας ή αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. Οι παρεκκλίσεις αυτές, όπως και οι υπόλοιπες που περιέχονται στο κείμενο του νόμου, δικαιολογούνται και είναι απαραίτητες με βάση το δημόσιο συμφέρον, τις συνταγματικές επιταγές για την προστασία της οικογένειας και της υγείας αλλά και την απόφαση της Κυβέρνησης να προσπαθήσει και να πετύχει τη δημιουργία ενός Κράτους κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης.

Με το άρθρο 13 καταργείται η απαλλαγή των στρατευσίμων που είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, μοναχοί, ή δόκιμοι μοναχοί γνωστής θρησκείας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της διατήρησης της ισότητας όλων των Ελλήνων αναφορικά με τη στρατιωτική υποχρέωση. Εάν δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να επιβάλλει τη διαφορετική μεταχείριση, οποιαδήποτε παρέκκλιση θα είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα.

Περαιτέρω, με το άρθρο 18 θεσμοθετείται, για πρώτη φορά, ενιαία αναβολή κατάταξης στους εγγεγραμμένους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές και στους εγγεγραμμένους για λήψη μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, μέχρι το 28ο έτος της ηλικίας τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις κύριες και μεταπτυχιακές σπουδές τους. Ως προς την πρόβλεψη αυτή, συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος συνιστάμενος στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση από τη μεριά της Πολιτείας του επιστημονικού δυναμικού της, καθώς και στην πρόβλεψη του άρθρου 16 του Συντάγματος, αναφορικά με τη βασική αποστολή και υποχρέωση του Κράτους για την ανάπτυξη και την προαγωγή της παιδείας, της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας.

Στο πέμπτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με την πρόσκληση, την κατάταξη, την υγειονομική εξέταση κι επανεξέταση στρατευσίμων κι οπλιτών, προκειμένου να καταστεί σαφής η διαδικασία και να αποφεύγονται οι πολλαπλές διατυπώσεις κι ασάφειες που αφενός δημιουργούν σύγχυση και ταλαιπωρία στους πολίτες, και αφετέρου αφήνουν περιθώρια μη ορθής ερμηνείας των διατάξεων και κατάχρησής τους.

Στο κεφάλαιο Ι’ προβλέπονται διατάξεις για την άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και την εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης. Ως τέτοιοι χαρακτηρίζονται όσοι επικαλούνται τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, προκειμένου να μην εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Στο άρθρο 60 καθορίζεται η διάρκεια και στο 61 ο τρόπος εκπλήρωσης άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή της εναλλακτικής υπηρεσίας. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιχειρείται να καλυφθούν κενά και να επιλυθούν προβλήματα που προϋπήρχαν στη λειτουργία του θεσμού.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η αναδιοργάνωση του Κράτους επιτελείται βήμα βήμα. Με σύνεση, σχεδιασμό και υπευθυνότητα, λαμβάνουμε υπόψη τόσο τις ανάγκες των πολιτών, όσο και το γενικό δημόσιο συμφέρον και προχωρούμε στην οργάνωση του συστήματος Στρατολογίας των Ελλήνων. Το παρόν νομοσχέδιο ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις ανάγκες για αυτό και το υπερψηφίζω.