Στελέχωση Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε στην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ερώτηση για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Στελέχωση Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης».

Κυρία Υπουργέ.

Είναι γνωστά σε όλους τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα μικρό νησί όπως είναι η Σαμοθράκη, λόγω συγκοινωνιακών, καιρικών και άλλων προβλημάτων στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών και την ανάγκη που απορρέει από το γεγονός αυτό, να υπάρχει η δυνατότητα στο νησί παροχής σωστής πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του, που οφείλονται στην έλλειψη ιατρικού, παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και βέβαια η κάλυψη αυτών των αναγκών θα πρέπει να υλοποιηθεί με μόνιμους διορισμούς και όχι με σύναψη ολιγόμηνων συμβάσεων με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει στο διηνεκές.

Έχοντας διαπιστώσει και τη δυσκολία των ενδιαφερομένων να διοριστούν στο νησί, θα μπορούσε το Υπουργείο να καθιερώσει και κάποια επιπλέον κίνητρα όπως το χαρακτηρισμό του Κ.Υ. Σαμοθράκης ως ορεινού και άγονου, την ισχυρή μοριοδότηση των υπηρετούντων για μελλοντική εύκολη μετάθεση κ.α., προκειμένου να διευκολύνει την κάλυψη των αναγκαίων θέσεων.

Οι ειδικότητες που κατά σειρά προτεραιότητας κρίνεται απαραίτητο να καλυφθούν είναι:

  1. Παιδιάτρου
  2. Ειδικού Παθολόγου
  3. Βοηθού μικροβιολόγου και ακτινολόγου
  4. Οδηγού ασθενοφόρου
  5. Γενικών Καθηκόντων

Όσον αφορά ειδικά το θέμα του Παιδιάτρου δε χρειάζεται να επισημανθεί η σπουδαιότητα του ζητήματος. Όλοι οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται να απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή δημόσια και δωρεάν υγεία, ειδικά όμως για την υγεία των παιδιών μας πρέπει να καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια.

Τέλος, ο Δήμος Σαμοθράκης έχει παραχωρήσει πριν από 2 χρόνια μία έκταση για την ανέγερση νέου κτιρίου Κ.Υ. στο νησί επειδή το παρόν κρίνεται ακατάλληλο και ανεπαρκές. Είναι επίσης μείζον ζήτημα, το οποίο πρέπει να εξεταστεί κατά προτεραιότητα, η ανεύρεση χρηματοδότησης για την επίλυση του κτιριακού αυτού προβλήματος, τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμος ο χώρος.

Κατόπιν τούτων

Ερωτάται η Κυρία Υπουργός

  1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς για τη στελέχωση του Κ.Υ. Σαμοθράκης με ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
  2. Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ειδικά για το ευαίσθητο ζήτημα διορισμού μόνιμου παιδιάτρου στο Κ.Υ. Σαμοθράκης.
  3. Εάν είναι μέσα στις προτεραιότητες του Υπουργείου η ένταξη του έργου της ανέγερσης νέου κτιρίου Κ.Υ. Σαμοθράκης είτε στο ΕΣΠΑ είτε σε άλλο πρόγραμμα, προκειμένου να υπάρξει η χρηματοδότησή και υλοποίησή του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου