Στέγαση Δασονομείου και Κυνηγετικού Συλλόγου Ορεστιάδος

Αθήνα, 7-2-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση

ΘΕΜΑ: «Στέγαση Δασονομείου και Κυνηγετικού Συλλόγου Ορεστιάδας»

Ένα από τα πρώτα κτίρια στην Ορεστιάδα, που χτίστηκε σχεδόν κατά την εποχή της ιδρύσεως της εντός του πευκώνα της πόλης και είναι ταυτόσημο με την παράδοση και την ιστορία της, στέγαζε την υπηρεσία του Δασονομείου με παράλληλη συστέγαση τα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου, μέχρι το τέλος του 2003.

Με την υπ΄αριθμ. 27/7-1-2004 Απόφαση της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου για χρήση του Νομάρχη Έβρου.

Σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Απόφασης: «Η δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρηση του κοινόχρηστου οικοπέδου ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός για τον οποίο παραχωρείται η έκταση, άλλως θα ακολουθήσει ανάκληση της απόφασης και το παραχωρημένο οικόπεδο αυτοδίκαια επανέρχεται στο αρχικό ιδιοκτησιακό καθεστώς».

Ακόμη υποχρέωση της πρώην Νομαρχίας Έβρου είναι: «Να εξευρεθεί κτίριο στέγασης του Δασονομείου Ορεστιάδας και να καλυφθούν οι δαπάνες στέγασης του από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου».

Μετά την παραχώρηση το εν λόγω κτίριο από τότε μέχρι σήμερα στεγάζει το Δίκτυο Νομαρχιών Ελλάδος-Τουρκίας-Βουλγαρίας που είχε συσταθεί, η δε Υπηρεσία του Δασονομείου με το Κυνηγετικό Σύλλογο στεγάζονται σε ενοικιαζόμενο χώρο.

Σήμερα και έπειτα από τις αλλαγές στον Αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας, όπως αυτός προέκυψε από το σχέδιο «Καλλικράτης», η παραπάνω απόφαση παραχώρησης είναι μετέωρη.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Αν ισχύει η παραχώρηση μετά την αλλαγή της Αυτοδιοικητικής δομής.
  2. Αν προτίθεται να επαναφέρει στο αρχικό ιδιοκτησιακό καθεστώς το ανωτέρω κτίριο, δηλαδή να επανέλθουν εκεί το Δασονομείο και ο Κυνηγετικός Σύλλογος, όπως εξάλλου και η Απόφαση Παραχώρησης αναφέρει.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου