Σοβαρά προβλήματα με την αντιπλημμυρική προστασία στον Έβρο

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα με την αντιπλημμυρική προστασία στον Έβρο

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη χώρα παρουσιάζει σημαντικά κενά, πολλά εκ των οποίων οφείλονται και στην καθυστερημένη εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας 2000/60. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ποταμός Έβρος.

Στην κατεύθυνση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη λεκάνη απορροής του ποταμού, το Υπουργείο Υποδομών - με το ΠΔ 54/2011 - συνέστησε Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) αντιπλημμυρικής προστασίας της κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του, με έδρα το Σουφλί.

Δυστυχώς όμως, ενώ πέρασαν ήδη οκτώ (8) μήνες δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως για την ΕΥΔΕ. Η Υπηρεσία δεν έχει στελεχωθεί, ούτε έχει προβλεφθεί η ενίσχυσή της με τα μέσα και χρηματοδοτικά εργαλεία που θα της επέτρεπαν να λειτουργήσει ουσιαστικά.

Στο άρθρο 5 του συγκεκριμένου ΠΔ, ρητά αναφέρεται ότι «μέχρι να στελεχωθεί και λειτουργήσει η ΕΥΔΕ Έβρου, τις αρμοδιότητές της ασκεί το τμήμα κατασκευών της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ». Μέχρι σήμερα όμως το Υπουργείο όχι μόνο δεν κινητοποιήθηκε στην περιοχή προκειμένου να αναλάβει τις υποχρεώσεις του αλλά ολιγώρησε και στο να συναινέσει στην εκτέλεση αμέσων και επειγουσών εργασιών που θα χρηματοδοτούνταν από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, όπως επισημαίνεται και σε σχετικό Υπόμνημα της Περιφέρειας.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα στελέχωσης και χρηματοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του Έβρου, ώστε να επιτελέσει το έργο για το οποίο συνεστήθη;
  2. Σε ποιες ενέργειες προέβη το Υπουργείο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην περιοχή;
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τα οξυμένα προβλήματα που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Έβρου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

  1. Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος
  2. Βουλευτής Ν. Έβρου
  3. Σταύρος Ελ. Καλογιάννης
  4. Βουλευτής Ν. Ιωαννίνων
  5. Δημήτριος Τσουμάνης
  6. Βουλευτής Ν. Πρέβεζας