Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές & άλλες διατάξεις

«…..το νομοσχέδιο έχει στόχο να βάλει σε τάξη το θεσμικό πλαίσιο για τις αρχές ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων…..»

Συζητούμε σήμερα ένα νομοσχέδιο με ιδιαίτερη σημασία. Πέρα από τις συνολικές προεκτάσεις του, θα ήθελα να επιμείνω σεδύο παραμέτρους αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρώτον, τη συμβολή του τομέα των μεταφορών στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδας ειδικότερα. Και δεύτερον, στα θέματα οδικής ασφάλειας κατά την κυκλοφορία των οχημάτων.

Η συμβολή των μεταφορών στην οικονομία είναι ζωτικής σημασίας. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τομέας αυτός συμβάλλει κατά τρόπο καθοριστικό στην ευημερία των πολιτών της, εξασφαλίζει τη διακίνηση των αγαθών στο κοινοτικό έδαφος και εξασφαλίζει τις θεμελιώδεις αρχές της Κοινότητας για ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και προϊόντων.

Οι μεταφορές αποτελούν μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώςαντιπροσωπεύουν περίπου το 7% του κοινοτικού ΑΕΠ και απασχολούν άμεσα 5 εκατομμύρια περίπου άτομα στα 15 κράτη – μέλη. Δεν είναι τυχαίο ότι από πολύ νωρίς οι συντάκτες της Συνθήκης της Ρώμης αναγνώρισαν τη σημασία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών με την υιοθέτηση μιας Κοινής Πολιτικής Μεταφορών.

Η χώρα μας διενεργεί το 70% του εμπορίου της με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά κύριο λόγο οδικώς, γεγονός που καταδεικνύει τη σπουδαιότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για την Ελλάδα.

Η σπουδαιότητά τους επιτείνεται αν λάβουμε υπόψη και την ιδιόμορφη θέση της Ελλάδας στο Ν.Α. άκρο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, καθώς και την ανυπαρξία κοινών χερσαίων συνόρων με τις άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, το ζωτικό ρόλο που παίζει για την οικονομία της χώρας μας η ρύθμιση και η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία ενός ευέλικτου θεσμικού πλαισίου που θα καλύπτει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Δεύτερη παράμετρος του νομοσχεδίου είναι τα ζητήματα οδικής ασφάλειας που τίθενται. Με μεγάλη μου θλίψη θυμάμαι και θυμίζω και σε όλους σας τα τραγικά δυστυχήματα που συνέβησαν με φορτηγά αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια. Κανείς μας δεν ξέχασε τον τραγικό χαμό των παιδιών μας στα Τέμπη και τα μεγάλα δυστυχήματα στη Θεσσαλονίκη και στο «καταραμένο» πέταλο του Μαλλιακού.

Απέναντι σε τέτοια συμβάντα είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς. Είναι χρέος μας να προσπαθήσουμε με ότι μέσο διαθέτουμε να δημιουργήσουμε τους όρους εκείνους που θα οδηγήσουν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην καταστολή των θλιβερών αυτών γεγονότων.

Όλο αυτόν τον καιρό, μετά από κάθε ατυχές περιστατικό, γινόμασταν όλοι μάρτυρες μιας ασταμάτητης μετακύλισης ευθυνών, από τα ανώτερα πολιτειακά όργανα, στις νομαρχίες, από τις νομαρχίες στους ίδιους τους οδηγούς των φορτηγών και μετά το αντίστροφο.

Και οι πολίτες μας να γίνονται μάρτυρες όλης αυτής της διαμάχης, χωρίς τουλάχιστον τα ελάχιστα δείγματα σεβασμού και αξιοπρεπούς υποστήριξης προς τις απώλειες, προς τις αδικοχαμένες ζωές.

Αρκετά ως εδώ.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίζεται μια τέτοια κατάσταση.

Η Κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες που έχει η Χώρα και οι πολίτες μας, για ανάπτυξη και πρόοδο.

Να διασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με όλους τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες.

Παράλληλα, η Κυβέρνησή μας δεν παραμένει αδρανής και απαθής σε ο,τιδήποτε πλήττει τους ανθρώπους της. Δεν αδιαφορεί. Δεν υπόσχεται. Δρα και πράττει.

Το παρόν νομοσχέδιο έχει στόχο να βάλει σε τάξη το θεσμικό πλαίσιο για τις αρχές ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων.

Συνίστανται μικτά κλιμάκια και καθορίζονται οι αρχές για τον έλεγχο των οχημάτων.

Καθορίζεται με ακρίβεια και σαφείς κανόνες ο τρόπος φόρτωσης, καλύπτοντας το σημαντικό κενό που υπήρχε, προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των οχημάτων.

Με σαφήνεια ορίζονται οι παραβάσεις και οι κυρώσεις που αυτές επισύρουν, με στόχο καταρχήν την πρόληψη αλλά και την καταστολή των ατυχημάτων. Με στόχο την ασφάλεια και την ποιότητα των μεταφορών.

Επιπλέον θεσπίζονται και άλλες διατάξεις σχετικά με το ηλεκτρονικό σήμα, με τη μίσθωση φορτηγών ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, τον πλειστηριασμό και τη δήμευσή τους και τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων.

Στόχος κάθε οργανωμένης πολιτείας και στόχος αυτής της Κυβέρνησης είναι η ευημερία και η πρόοδος της Χώρας με την παράλληλη φροντίδα για την προστασία και την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Είναι απόφαση και δέσμευσή μας να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και να αξιοποιήσουμε όλες τις προοπτικέςπου παρουσιάζονται προς όφελος της κοινωνίας μας.

Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε πως καμία ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια, ούτε τα περιθώρια πια, για κάτι τέτοιο.

Στηρίζω αυτό το νομοσχέδιο γιατί η οργάνωση του πλαισίου της κυκλοφορίας των οχημάτων και των μεταφορών έχει σημαντικές ωφέλειες στην ελληνική οικονομία και στις νόμιμες ελληνικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Υπερψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο για να μη ζήσει η ελληνική κοινωνία και άλλα τραγικά και άδικα δυστυχή κρούσματα, να μη ζήσουμε το χαμό και άλλων συνανθρώπων μας.