Πυροσβεστικά αεροσκάφη

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: «Πυροσβεστικά Αεροσκάφη»

Ενώ έχει ξεκινήσει η πυροσβεστική περίοδος, σύμφωνα με δημοσιεύματα και ασφαλείς πληροφορίες το ποσοστό διαθεσιμότητας των πυροσβεστικών αεροσκαφών CANADAIR είναι σε απαράδεκτα για την εποχή χαμηλά επίπεδα (40%). Επίσης ότι έχει ανατεθεί έργο συντήρησή τους, σε ιδιωτική εταιρεία με σύμφωνη γνώμη της ΠΑ, η οποία μάλιστα προσλαμβάνει πρόσφατα παραιτηθέντες από την Π.Α μηχανικούς (με ό,τι εξ αυτού συνεπάγεται).

Επειδή το ποσοστό διαθεσιμότητας των ανωτέρω πυροσβεστικών αεροσκαφών μεσούσης της πυροσβεστικής περιόδου είναι σε χαμηλά επίπεδα για την αποτελεσματική προστασία των δασών της χώρας μας.

Επειδή η ποιότητα, το κόστος συντήρησης – επισκευής των αεροσκαφών, η ικανότητα – πιστοποίηση του εμπλεκόμενου προσωπικού, αλλά και η διαφάνεια που διέπει τις αποφάσεις – συμφωνίες πρέπει να αποτελούν υψίστη προτεραιότητα για το Υπουργείο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Ποίο είναι το ποσοστό διαθεσιμότητας των πυροσβεστικών αεροσκαφών CANADAIR την παρούσα περίοδο και εάν κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (ως αναφέρεται στα δημοσιεύματα) ποίοι είναι οι λόγοι;
  2. Υπάρχει συμφωνία με ιδιωτική εταιρεία για την συντήρησή τους, για ποιους λόγους, ποίο είναι το επιπλέον κόστος και τι πιστοποιήσεις έχει το προσωπικό της για να ανταποκριθεί πλήρως στο εξειδικευμένο αυτό αντικείμενο;
  3. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη και με διαφάνεια συντήρηση – επισκευή των πυροσβεστικών αεροσκαφών CANADAIR, ώστε η Π.Α να συμβάλλει και αυτή τη χρονιά αποτελεσματικά στην προστασία των δασών της χώρας μας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  1. Μαργαρίτης Τζίμας, Βουλευτής Δράμας
  2. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου