Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών

Αθήνα, 25-1-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών»

Επειδή το σχολικό έτος 2008-2009 υπήρχε έλλειψη δασκάλων, το ΥΠΕΠΘ με το Φ.18/98420/Δ5/6-8-2008 έγγραφο του, έδωσε τη δυνατότητα στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία να προσλάβουν πτυχιούχους Τμημάτων Νηπιαγωγών (ΠΕ60) για διδασκαλία στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού. Η ίδια εγκύκλιος εφαρμόστηκε και το σχολικό έτος 2010-2011 σύμφωνα με το Φ.18/106808/Δ5/31-8-2010 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ.

Οι εκπαιδευτικοί που ανταποκρίθηκαν και κάλυψαν τα κενά που υπήρχαν, προσελήφθησαν ως νηπιαγωγοί (ΠΕ60).

Επίσης είναι γνωστό ότι η προϋπηρεσία εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζεται ως πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται η κ. Υπουργός

Για ποιο λόγο δεν προσμετρήθηκε η προϋπηρεσία (στον προσωρινό πίνακα αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) των εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν τα προηγούμενα σχολικά έτη βάσει της εγκυκλίου Φ.18/98420/Δ5/6-8-2008 και με αποδεδειγμένη έλλειψη δασκάλων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου