Προστασία Οικογενειών Στρατιωτικών

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: «Προστασία οικογενειών στρατιωτικών»

 

Η πρόωρη αποχώρηση των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, γεγονός που φαίνεται να έχει προβληματίσει την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία προσπάθησε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο λαμβάνοντας διάφορα νομικά – κατασταλτικά μέτρα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά, που αφορούν στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων Δυνάμεων, σχετικά με τη συνταξιοδοτικό και την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία τους, υπάρχουν όροι που καθιστούν απαγορευτική την αποστρατεία τους στα 25 χρόνια.

Είναι επιστημονικά και ορθολογικά αποδεκτό ότι, οι συνθήκες διαβίωσης – εργασίας (π.χ. ωράριο, χώροι, μετακινήσεις) και οικογενειακοί λόγοι (π.χ. εργασία συζύγων, συχνή αλλαγή κατοικιών, δυσπροσαρμοστικότητα των παιδιών σε κάθε νέο περιβάλλον, με επίδραση στην ομαλή ψυχική και μαθησιακή ανάπτυξή τους, κλπ) επηρεάζουν την απόφαση κάποιου να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  1. Έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή από άλλο φορέα (π.χ. Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (ΙΑΑ), Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) κάποια αξιοποίηση στατιστική μέθοδος για τις/τους συζύγους των στρατιωτικών που να καταγράφει τυχόν ανεπάρκειες των κλασικών εργασιακών στατιστικών μεθόδων, οι οποίες μπορεί να μη λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των εργασιακών συνθηκών των συζύγων, στην επιθυμία αποχώρησης των στρατιωτικών. Έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστες μετρήσεις των συνθηκών της αγοράς εργασίας και έχουν εφαρμοστεί σε κατάλληλο δείγμα που να επιτρέπει τη γενίκευση σε όλο τον πληθυσμό των συζύγων των στρατιωτικών;
  2. Έχει απασχολήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το θέμα της επιβίωσης των οικογενειών των στρατιωτικών και αν ναι, ποιες ενέργειες έχουν γίνει ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα των συζύγων των στρατιωτικών να εργάζονται για να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  1. Μαργαρίτης Τζίμας, Βουλευτής Δράμας
  2. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου