Προστασία δασικού πλούτου Σαμοθράκης

Αθήνα, 14-12-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη

ΘEMA: «Προστασία δασικού πλούτου Σαμοθράκης»

Ως γνωστόν στη Σαμοθράκη υπάρχουν δασικές εκτάσεις σημαντικής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας εκτάσεως 178 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή τα 2/3 του νησιού, αποτελούν δε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000.

Διαχρονικά η παρουσία των δασικών υπηρεσιών και οι παρεμβάσεις ήταν ελλιπείς, αλλά σήμερα το πρόβλημα εντείνεται μετά τη συνταξιοδότηση μονίμων υπαλλήλων το δασονομείο μένει μόνο με μια δασονόμο, της οποίας η σύμβαση λήγει σε τρείς μήνες και ένα μεταταγμένο υπάλληλο από την Αγροφυλακή.

Είναι γνωστή η υποβάθμιση και υποστελέχωση του συνόλου των δασικών υπηρεσιών του Νομού, όμως η Σαμοθράκη παρουσιάζει έντονα και ιδιαίτερα προβλήματα στη διαχείριση των δασών της, όπως: η υπερβόσκηση, η μη εφαρμογή έργων διαχείρισης των δασών λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της ακρίβειας των καυσίμων, την παράνομη υλοτομία και υπερξύλευση. Προβλήματα που τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν υπό σχετικό έλεγχο, σήμερα βρίσκονται σε έξαρση και αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα όπως η στελέχωση των υπηρεσιών και οι ανάλογες μελέτες και χρηματοδοτήσεις, θα λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Προτίθεται να προβεί στην επαρκή στελέχωση του Δασονομείου Σαμοθράκης με το κατάλληλο προσωπικό;
  2. Ποια μέτρα θα ληφθούν για την επίλυση των προαναφερομένων προβλημάτων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου