Προγράμματα Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Γεωργίας

ΠΡΟΣ την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Συνέχιση προγραμμάτων Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Γεωργίας

Η Βιολογική Κτηνοτροφία και Γεωργία αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές ενέργειες στον τομέα της Γεωργίας.

Επανειλημμένα, η πολιτεία έχει προτείνει και ωθήσει τους κτηνοτρόφους στην μετατροπή των συνηθισμένων εκμεταλλεύσεων τους προς τις βιολογικές, μέσω προγραμμάτων με ειδικές ενισχύσεις.

Έτσι, μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων που πίστεψαν στη Βιολογική Κτηνοτροφία επένδυσαν σημαντικά ποσά για τη μετατροπή από παραδοσιακή σε βιολογική μορφή.

Η στήριξη του Προγράμματος Βιολογικής Κτηνοτροφίας είναι πολύ σημαντική, γιατί καλύπτει ένα μέρος από το αυξημένο κόστος παραγωγής (όπως ζωοτροφές , απώλειας παραγωγής, ιδιαίτερες φροντίδες κατά την περίθαλψη των ζώων).

Το τελευταίο Πρόγραμμα έχει να προκηρυχθεί από το 2005, με αποτέλεσμα όσοι κτηνοτρόφοι είχαν ενταχθεί από το 2004 έχει λήξει η 5ετής σύμβαση με το Υπουργείο και αυτοί που έχουν ενταχθεί το 2005 λήγει τη χρονιά αυτή.

Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας.

Οι περισσότεροι από τους κτηνοτρόφους έχουν δημιουργήσει καθετοποιημένες μονάδες (κρεοπωλεία, εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος και γάλακτος δίκτυα πώλησης)και έχουν δανειστεί πολλά χρήματα από τις τράπεζες προκειμένου να καθετοποιήσουν την παραγωγή και να εμπορευτούν μόνοι τους τα προϊόντα μακριά από μεσάζοντες και καρτέλ που λυμαίνονται την αγροτική παραγωγή.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας έτσι ώστε, αφενός μεν να μην καταστραφούν οικονομικά οι κτηνοτρόφοι που επένδυσαν σ’ αυτή την προσπάθεια και αφετέρου να συνεχιστεί η μετεξέλιξη της κτηνοτροφίας με σκοπό την προσφορά υγιεινών τροφών στην κοινωνία και κυρίως σεβασμός στο περιβάλλον.

Κατόπιν τούτων

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός τι προτίθεται να πράξει για τη συνέχιση του Προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και με ποια ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ θα ενισχυθεί ο σημαντικός σκοπός αυτής της κατεύθυνσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Έβρου