Προβλήματα της βιολογικής καλλιέργειας στη χώρα

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε ερώτηση από κοινού με τον Βουλευτή της Ν.Δημοκρατίας κ.Καράογλου Θεόδωρο προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,σχετικά με τα προβλήματα της βιολογικής καλλιέργειας στην χώρα.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2010

Προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Τα προβλήματα της βιολογικής καλλιέργειας στην χώρα μας»

Η βιολογική καλλιέργεια στην χώρα μας αποτελεί ένα τομέα, από όπου τα οφέλη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για την οικονομία της χώρας μας μπορούν να είναι πολλαπλά. Παρόλη αυτή την διαπίστωση όμως, η βιολογική καλλιέργεια δεν έχει αναπτυχθεί στην χώρα μας όπως και όσο θα μπορούσε και το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει στην παροχή κινήτρων για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι ανέρχονται σε 25.000 περίπου άτομα και οι οποίοι έλαβαν επιδότηση για την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας στην χώρα μας, μόνο το 20% παράγει πραγματικά βιολογικά προϊόντα που καταλήγουν στην αγορά.

Η ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών από το αρμόδιο Υπουργείο, είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του συγκεκριμένου κλάδου γεωργίας και την μη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι οι επιδοτήσεις δεν δόθηκαν βάσει παραγόμενου προϊόντος, αλλά βάσει στρέμματος. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων, όταν το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει προβεί στην δημιουργία ενός συστήματος προώθησης των βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, αλλά και στην αγορά του εξωτερικού. Οφείλει η Κυβέρνηση να τονώσει την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας, την ώρα που η ζήτηση βιολογικών προϊόντων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η πραγματική βιολογική καλλιέργεια στην χώρα μας;
  • Γιατί ενώ οι πληρωμές των παραγωγών Βιολογικών καλλιεργειών κάθε χρόνο γινόταν μέχρι τις 10 Ιουνίου, εφέτος μέχρι σήμερα δεν έχουν βγει οι καταστάσεις των δικαιούχων για να γίνουν οι ανάλογες ενστάσεις και να προχωρήσουν οι πληρωμές;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

  1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  2. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ