Προβλήματα Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Αθήνα, 14Oκτωβρίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης»

Η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Δ.Π.Θ. ιδρύθηκε στην Αλεξανδρούπολη την 8-12-1987, με σκοπό την νευροχειρουργική κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής της Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας. Παράλληλα, αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο επιστημονικό αντικείμενο της Νευροχειρουργικής.

Έκτοτε και για διάστημα 17 ετών, η Κλινική υπολειτουργούσε λόγω των γνωστών προβλημάτων μόνιμης στελέχωσης με ιατρικό προσωπικό καθώς και έλλειψης υποδομών. Από την 01-10-2004, η Κλινική στελεχώνεται για πρώτη φορά μόνιμα με 2 ειδικούς νευροχειρουργούς. ‘Έτσι ξεκινάει ουσιαστικά η λειτουργία της. Τα πρώτα βήματα της Κλινικής ήταν πάρα πολύ δύσκολα λόγω της παντελούς έλλειψης προϋπάρχουσας υλικοτεχνικής και οργανωτικής υποδομής. Με την αμέριστη βοήθεια φίλων και Ελλήνων μεταναστών του εξωτερικού, η κλινική σταδιακά εξοπλίσθηκε με χειρουργικά εργαλεία για όλες τις επεμβάσεις της νευροχειρουργικής.

Κάθε χρόνο περίπου 800 εξωτερικοί ασθενείς εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής, περίπου 270 νοσηλεύονται σε αυτή, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί στα 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Κλινικής περισσότερες από 1000 επεμβάσεις όλου του νευροχειρουργικού φάσματος και βαρύτητας.

Σήμερα μετά από έξι χρόνια συνεχούς λειτουργίας, η Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης είναι στελεχωμένη με 4 ειδικούς νευροχειρουργούς εκ των οποίων η σύμβαση του ενός λήγει τον Δεκέμβριο του 2010 .

Η Νευροχειρουργική Κλινική , είναι η μοναδική στη Θράκη, που εφημερεύει σε καθημερινή βάση και καλύπτει καθημερινά τακτικά και έκτακτα νευροχειρουργικά περιστατικά όλων των Νοσοκομείων της Θράκης, αλλά και άλλων νοσοκομείων της Αν. Μακεδονίας και τελευταία μέσω του ΕΚΕΠΥ (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ) περιστατικά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι η Μ.Ε.Θ του Π.Γ.Ν.Α διαθέτει σημαντικό αριθμό κλινών και μπορεί να υποστηρίξει σε συνεργασία με την Νευροχειρουργική Κλινική , βαριά περιστατικά που μπορεί να μεταφερθούν από την υπόλοιπη Ελλάδα στο Π.Γ.Ν.Α..

Παρόλα αυτά και παρά το μεγάλο κλινικό βάρος και τις υπερβολικά αυξημένες ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει η κλινική, εξακολουθεί να έχει δύναμη μόνο τεσσάρων (4) κλινών. Όπως φαίνεται δε από τα στατιστικά στοιχεία του Νοσοκομείου η Κλινική έχει πληρότητα σταθερά άνω του 140 %. Η κατάσταση είναι πλέον εκρηκτική με ασθενείς διάσπαρτους σε διάφορες κλινικές ως φιλοξενία, μεγάλες λίστες αναμονής ( άνω των 6 μηνών).

Σύμφωνα με την απόφαση 21/07-11-2002 του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Α και του τότε Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης κ. Σιούτη , που αφορούσε την χωροθέτηση των νοσηλευτικών μονάδων ,η Νευροχειρουργική Κλινική εμφανίζεται να διαθέτει 6 κλίνες αντί των 4 που διαθέτει τώρα.

Επιπροσθέτως την 23-09-2009 , το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν.Α αποφάσισε ομόφωνα ( αρ. Δ.Σ. 230/23-09-2009 ) την αύξηση των κλινών της Παν/κής Νευροχειρουργικής Κλινικής κατά τέσσερις (4), για την άμεση κάλυψη μέρους των πιεστικών αναγκών της Κλινικής.

Όμως μέχρι και σήμερα μόνο 4 κλίνες παραμένουν στην διάθεση της Νευροχειρουργικής Κλινικής.

Με το νέο σύστημα εφημεριών το οποίο εφαρμόζεται από την 01-09-2010 δημιουργήθηκε ένα σημαντικό πρόβλημα στην λειτουργία της κλινικής. Ο αριθμός των ιατρών όχι μόνο δεν επαρκεί για τις ανάγκες της κλινικής καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλης της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, αλλά αναγκάζονται οι ιατροί να εφημερεύσουν πάνω από τον κανονικό αριθμό εφημεριών, κάτι που είναι παράνομο και μάλιστα μπορεί να επέλθει και ο ανθρώπινος παράγοντας του λάθους. Είναι σημαντικό δε να επισημάνουμε ότι συχνά στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης καταφθάνουν από όλη την Περιφέρεια, και μάλιστα ταυτόχρονα διάφορα νευροχειρουργικά περιστατικά, με αποτέλεσμα να καλούνται ιατροί που δεν εφημερεύουν για την σωστή αντιμετώπιση των περιστατικών.

Λόγω αυτής της κατάστασης ο Διευθυντής της κλινικής έχει εκφράσει δημόσια την σκέψη του να παραιτηθεί από την θέση του μετά από 6 χρόνια συνεχούς προσφοράς.

Εν αντιθέσει με άλλες κλινικές η Νευροχειρουργική Κλινική δεν διαθέτει κανένα ειδικευόμενο ιατρό, γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εργασιακή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στην ανάπτυξη μιας ειδικότητας, που παρότι είναι εξαιρετικά σημαντική για την αντιμετώπιση επειγουσών περιστατικών δύσκολα απαντιέται σε Περιφερειακό Νοσοκομείο.

Όμως εκκρεμεί από το 2007 το αίτημα έγκρισης χορήγησης πλήρους ειδικότητας Νευροχειρουργικής στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Α με αρ.πρωτ.10819/12-10-07 της 4ης Δ.Υ.Π.Ε Μ-Θ .

Ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων της Νευροχειρουργικής Κλινικής θα μπορούσε να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος εάν υπήρχαν και άλλες χειρουργικές αίθουσες.

Την ίδια στιγμή η Μονάδα Εγκαυμάτων εδώ και 6 χρόνια παραμένει κλειστή παρότι διαθέτει μια πλήρως εξοπλισμένη χειρουργική αίθουσα με εξοπλισμό εκατομμυρίων. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του νοσοκομείου η μονάδα αυτή θα μπορούσε να φιλοξενήσει 10 κρεβάτια. Δυστυχώς μόνο μια πλαστική χειρουργός υπάρχει στο νοσοκομείο.

(http://www.pgna.gr/exipiretisi.htm)

Ενόψει όλων αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Προτίθεται το Υπουργείο λόγο των προαναφερθέντων επειγουσών και επιτακτικών αναγκών να εισηγηθεί την αύξηση των κλινών της Νευροχειρουργικής Κλινικής;
  • Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο ώστε να επιτύχει ασφαλείς εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Νευροχειρουργικής Κλινικής ;
  • Προτίθεται το Υπουργείο λόγο των αυξημένων αναγκών της περιοχής, να δώσει προτεραιότητα στο αίτημα έγκρισης χορήγησης πλήρους ειδικότητας Νευροχειρουργικής, ώστε και νέοι επιστήμονες να ειδικευτούν στην ειδικότητα, δίδοντας έτσι ώθηση για την βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών τριτοβάθμιας φροντίδας στους πολίτες, αλλά δίδοντας έμφαση και στην ανάπτυξη ενός Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Περιφέρειας ;
  • Από την στιγμή που δεν λειτουργεί καθόλου η Μονάδα Εγκαυμάτων, προτίθεται το Υπουργείο να ενεργήσει ώστε από την μια να λειτουργήσει η μονάδα εγκαυμάτων και σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί άμεσα, να αξιοποιηθεί ο χώρος και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός, που ο φορολογούμενος πολίτης ουσιαστικά πλήρωσε, και από άλλες κρίσιμες χειρουργικές ειδικότητες όπως εκείνη της Νευροχειρουργικής;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου