Προβλήματα λειτουργίας δορυφορικού συστήματος αλιευτικών σκαφών

Αθήνα, 10 Οκτ 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

  1. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή
  2. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη
  3. Τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα λειτουργίας Δορυφορικού Συστήματος Αλιευτικών Σκαφών»

Ενόψει της υποχρέωσης που βαρύνει τους αλιείς για τοποθέτηση δορυφορικών συσκευών παρακολούθησης με έγγραφο του ο Αλιευτικός Σύλλογος Μηχανότρατων και Γριγρι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης «Ο Φάρος» αναφέρει τα εξής:

Η προμήθεια των εν λόγω συσκευών έγινε ερήμην των αλιέων από τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, κατά τη λειτουργία τους αποδείχθηκε ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητες, παρουσιάζοντας τακτικές βλάβες, ενώ δεν υπάρχουν εξειδικευμένα ηλεκτρονικά συνεργεία στην Ακριτική και νησιωτική μας περιοχή (Σαμοθράκη – Λήμνος) για την αποκατάσταση των βλαβών, παρά μόνο στο κέντρο (Αθήνα – Πειραιά) και ενίοτε αναλόγως της βλάβης τους απαιτείται να σταλούν στο εξωτερικό.

Όπως μαρτυρούν οι ίδιοι οι αλιείς, αυτός ο επιλεγείς τύπος των συσκευών δεν είναι ο πλέον κατάλληλος για πλωτά μέσα και συνήθως χρησιμοποιείται σε χερσαία μεταφορικά μέσα (νταλίκες) για να παρακολουθούνται στις διαδρομές από τις εταιρίες τους.

Η πρόβλεψη της απαγόρευσης της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους του οποίου η δορυφορική συσκευή παρουσιάζει βλάβη δημιουργεί πάρα πολλές δυσκολίες στους αλιείς και κρίνεται προβληματική. Οι ανωτέρω συσκευές από την μέχρι τώρα χρήση τους αποδείχθηκαν αναξιόπιστες και πάρα πολύ ευαίσθητες και ως εκ τούτου ασύμφορες οικονομικά, καθώς οι αλιείς επιβαρύνονται με μεγάλα ποσά για τη συντήρησή τους σε αυτήν μάλιστα τη δύσκολη εποχή. Επιπλέον δεν υπάρχουν, όπως προαναφέρθηκε, στην ακριτική και νησιωτική Ελλάδα εξειδικευμένα ηλεκτρονικά συνεργεία για την αποκατάσταση των βλαβών. Εκτός όλων των άλλων η προμηθεύτρια εταιρία έχει κλείσει.

Η αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής δοκιμάζεται ιδιαίτερα, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο για την τοπική, όσο και την εθνική οικονομία.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

Εάν προτίθενται να αναθεωρήσουν τη σχετική Απόφαση, προκειμένου να χορηγείται στους αλιείς εύλογο χρονικό διάστημα αποκατάστασης των βλαβών και να μην διακόπτεται η αλιευτική δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η διακοπή αυτή επιφέρει μείωση της πρωτογενούς παραγωγής ειδικά κατά την παρούσα δεινή οικονομική συγκυρία.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Έβρου