Προβλήματα κατά την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων περιοχής ΕΑΣ Διδυμοτείχου και επίπτωση στους αγρότες

Αθήνα, 19-11-2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα κατά την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων περιοχής ΕΑΣ Διδυμοτείχου και επίπτωση στους αγρότες»

Κατά τη διαδικασία της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων της περιοχής της ΕΑΣ Διδυμοτείχου, που είχε αναληφθεί από αυτήν, προέκυψε ένα σημαντικό πρόβλημα με τον ορθοφωτοχάρτη στην πρώην Κοινότητα Λαβάρων, μεταξύ των οικισμών Μάνδρας και Αμορίου, σε περιοχή του αναδασμού.

Συγκεκριμένα στην ανωτέρω περιοχή ο ορθοφωτοχάρτης είναι «τσακισμένος» κατά το δίπλωμα του, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται περί τα τριακόσια (300) στρέμματα αγροτεμαχίων. Έτσι τα αγροτεμάχια που βρίσκονται στο σημείο αυτό έχουν ψηφιοποιηθεί, αλλά με έκταση κατά πολύ μικρότερη από την πραγματική. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι οι παραγωγοί αυτών των αγροτεμαχίων να έχουν απώλεια εισοδήματος από τις πληρωμές ενισχύσεων του 2009 και μετά.

Έγκαιρα, στις 15/1/2010, η ΕΑΣ Διδυμοτείχου έθεσε εγγράφως το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ΠΑΣΕΓΕΣ, στην ΑΓΡΟΓΗ, καθώς και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας την αντικατάσταση του ορθοφωτοχάρτη έτσι ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.

Δυστυχώς όμως, από τις 15/1/2010 μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στο αίτημα για διόρθωση με αποτέλεσμα αφενός μεν να έχουμε λανθασμένη την ψηφιοποιημένη κατάσταση, αφετέρου ένας σημαντικός αριθμός παραγωγών να έχει σοβαρή απώλεια εισοδήματος από την μειωμένη πληρωμή ενισχύσεων που δικαιούται.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται o κ. Υπουργός

Εάν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του τεχνικού προβλήματος, ώστε και να υπάρξει σωστή αποτύπωση της κατάστασης, αλλά και να μην ζημιώσουν αδίκως οι θιγόμενοι παραγωγοί-κάτοχοι των αγροτεμαχίων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου