Προβλήματα Εποχικών Πυροσβεστών

Αθήνα, 22/7/10

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ την κ. Υπουργό Προστασίας του πολίτη

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα Εποχικών Πυροσβεστών»

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την επανεξέταση του θεσμού του εποχικού πυροσβέστη και κατέληξε στις 7 Ιουνίου 2010 στα συμπεράσματά της για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται έκδοση διατάξεων τυπικού νόμου.

Όπως αναφέρεται και στο κείμενο της ομάδας εργασίας, μετά την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό Σώμα με τον Ν.2612/1998, κατέστη αναγκαία η ενίσχυση αυτού με προσωπικό κατά τους θερινούς μήνες, προκειμένου να ανταποκριθεί και στη νέα αυτή αρμοδιότητα. Έτσι, προβλέφθηκε με τον ίδιο νόμο η πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ένας θεσμός που λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Οι εποχικοί πυροσβέστες ανέρχονται σήμερα στους 5.416 και τα τελευταία χρόνια προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για 8 μήνες κατ΄έτος και του υπόλοιπους 4 μήνες λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχισθεί εσαεί, γιατί αφενός μεν προκαλεί ανασφάλεια στους εποχικούς πυροσβέστες, με αρνητικές επιπτώσεις στο επίπονο και επικίνδυνο έργο τους, αφετέρου δε δημιουργεί προβλήματα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου, κυρίως λόγω της έλλειψης του απαραίτητου πνεύματος ομάδος μεταξύ του μόνιμου και του εποχικού προσωπικού, που οφείλεται στο διαφορετικό εργασιακό τους καθεστώς.

Τα κενά στις οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος ανέρχονται σήμερα στα 3.820. Αν λάβουμε υπόψη μας τις μεγάλες αυτές ελλείψεις σε μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δεν φαίνεται πιθανό στο άμεσο μέλλον να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά από ιδιώτες. Για το λόγο αυτό, προτείνεται το Π.Σ. να εντάξει το εποχικό προσωπικό δασοπυρόσβεσης στο μόνιμο προσωπικό του, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όχι μόνο για την εργασιακή του αποκατάσταση, αλλά και την καλύτερη αξιοποίησή του στους κόλπους του Σώματος.

Η διευθέτηση του ζητήματος της εργασιακής σχέσης των εποχικών πυροσβεστών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς αφορά τη ζωή των χιλιάδων εποχικών πυροσβεστών και των οικογενειών τους αλλά και την ίδια την ασφάλεια και προστασία της χώρας.

Ενόψει όλων αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εισαχθεί άμεσα στη Βουλή και να συζητηθεί το σχέδιο νόμου για την οριστική διευθέτηση του εργασιακού ζητήματος των εποχικών πυροσβεστών.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ