Προβλήματα βαμβακοκαλλιέργειας και αδυνμαία συγκέντρωσης της απαιτούμενης ποσότητας βάμβακος (πλαφόν) για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης

Αθήνα, 28 Αυγ 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.Τσαυτάρη Αθανάσιο.

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα βαμβακοκαλλιέργειας και αδυναμία συγκέντρωσης της απαιτούμενης ποσότητας βάμβακος (πλαφόν) για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης».

Κατά την τρέχουσα περίοδο της βαμβακοκαλλιέργειας στο Νομό Έβρου παρουσιάζονται έντονα προβλήματα και ζημίες στην παραγωγή, που οφείλονται τόσο στην έντονη και υπερβολική ανομβρία αυτής της περιόδου, καθώς και σε φαινόμενα προσβολής από το πράσινο σκουλήκι.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι η μειωμένη κατά πολύ στρεμματική απόδοση των χωραφιών με αποτέλεσμα την αδυναμία του συνόλου περίπου των παραγωγών της περιοχής να καλύψουν το πλαφόν ανά στρέμμα που απαιτείται για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Έτσι κρίνεται αναγκαίο για τον Νομό Έβρου, τουλάχιστον, να γίνει άρση του πλαφόν για να μην απωλέσουν οι παραγωγοί τη συνδεδεμένη ενίσχυση που δικαιούνται.

Επιπλέον λόγω της σημαντικής μείωσης της παραγωγής που έχουν υποστεί θα πρέπει ο ΕΛΓΑ να προβεί στην αποζημίωση των βαμβακοπαραγωγών.

Σημειωτέον ότι προβλήματα που υπήρξαν την περσινή καλλιεργητική περίοδο και παρότι είχαν επισημανθεί έγκαιρα με Ερώτηση μου της 15ης Νοεμβρίου 2011, δεν ελήφθησαν υπόψη, με αποτέλεσμα να υπάρξει κατάφωρη αδικία εις βάρος των βαμβακοκαλλιεργητών.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Προτίθεται να άρει το πλαφόν ανά στρέμμα προκειμένου να μην απωλέσει το σύνολο σχεδόν των βαμβακοπαραγωγών τη συνδεδεμένη ενίσχυση;
  2. Θα μεριμνήσει ώστε ο ΕΛΓΑ να αποζημιώσει τους παραγωγούς για την απωλεσθείσα παραγωγή;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Έβρου