Προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού κατά την εφαρμογή του Ν. 4067/2012

Αθήνα, 14 Φεβ 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Λιβιεράτο Ευάγγελο.

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού κατά την εφαρμογή του Ν. 4067/2012».

Με το Ν.4067/9.4.12 που θεσπίζει τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), τίθεται ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού όσον αφορά τα υλικά της τοιχοποιίας της νέας κατασκευής.

Στο άρθρο 11 του ΝΟΚ, που αφορά τον συντελεστή δόμησης, αναφέρεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στον συντελεστή δόμησης του κτιρίου μονωτικό υλικό άνω των 6cm.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα συστήματα δόμησης που περιέχουν μονωτικά υλικά, για παράδειγμα διπλή τοιχοποιία από οπτόπλινθους με μονωτικό υλικό 7cm ή τοιχοποιία από οπτόπλινθους με εξωτερική θερμομόνωση 7cm, να έχουν ισχυρό πλεονέκτημα έναντι συστημάτων δόμησης που δεν απαιτούν επιπλέον μόνωση, καθώς υπερκαλύπτουν τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), όπως τοιχοποιία με θερμομονωτικά τούβλα ή blocks από Πορομπετόν.

Με την υπάρχουσα διάταξη ο κατασκευαστής που θα χρησιμοποιεί μονωτικά υλικά στα έργα του, θα έχει την δυνατότητα να κτίζει και να εκμεταλλεύεται περισσότερα τετραγωνικά μέτρα δόμησης από αυτόν που χρησιμοποιεί συστήματα τοιχοποιίας σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι οι θερμομονωτικοί οπτόπλινθοι και το πορομπετόν. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον παραγκωνισμό από την αγορά συστημάτων τοιχοποιίας που δεν περιλαμβάνουν στην σύνθεση τους μονωτικά υλικά.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεται να προβεί σε τροποποιητική διάταξη που θα επιλύει άμεσα το παραπάνω ζήτημα, ώστε όλα τα υλικά να μπορούν να διεκδικούν την θέση τους στην αγορά της κατασκευής επί ίσοις όροις;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Έβρου