Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (2004)
2006
2004-1
2004
Με την κόρη του Μελίνα (2004)
1998-1
1998
Με την οικογένειά του στο Λονδίνο (2003)