Παύση λειτουργίας Στρατιωτικών Νοσοκομείων

Αθήνα,18 Νοεμβρίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Βενιζέλο Ευάγγελο

ΘΕΜΑ: «Παύση λειτουργίας Στρατιωτικών Νοσοκομείων»

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έλαβε απόφαση για την παύση λειτουργίας του 492 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Η απόφαση ελήφθηκε, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, με γνώμονα τις δραστικές περικοπές στα λειτουργικά έξοδα των ενόπλων δυνάμεων.

Η απόφαση αυτή όμως επιφέρει πολλές και ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες τόσο για τις ίδιες ένοπλες δυνάμεις όσο και για την κοινωνία της περιοχής.

Με την παύση λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων θα παρατηρηθεί άμεσα μείωση της υγειονομικής υποστήριξης και πτώσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας των υπηρετούντων στην παραμεθόριο (Έβρος, Θράκη). Άλλωστε η απόφαση αφορά Στρατιωτικά Νοσοκομεία που προσέφεραν ποιοτική και ικανοποιητική τριτοβάθμια περίθαλψη σε όλα τα Στελέχη.

Με την απόφαση παύσης λειτουργίας επέρχεται κατάργηση της φυσικής ηγεσίας των υγειονομικών αξιωματικών (Διευθυντής, Υποδιευθυντής, Τμηματάρχες και Νοσηλευτές) και υπαγωγή τους, χωρίς πρόβλεψη εξέλιξης τους, στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Παράλληλα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη αποκατάστασης για τους υπόλοιπους υπηρετούντες στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία ως παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό.

Παράλληλα υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες εξυπηρέτησης πολιτών και Στρατιωτικών από τα πολιτικά νοσοκομεία, καθώς προβλέπεται αδυναμία εξέτασης όλων των προηγούμενων, λόγω φόρτου εργασίας και ελλείψεως προσωπικού σε αυτά. Τα Πολιτικά Νοσοκομεία λειτουργούν με ραντεβού ενώ όλοι οι Στρατιωτικοί έως σήμερα εξετάζονται αυθημερόν σε όλα τα περιφερειακά Στρατιωτικά Νοσοκομεία, καθώς πρέπει να επιστρέφουν στις Μονάδες τους το ταχύτερο, ώστε η δύναμη των Μονάδων να μειώνεται στο ελάχιστο ή καθόλου. Άλλωστε θα υπάρχει αντικειμενική δυσκολία εξεύρεσης κλινών νοσηλείας στα Πολιτικά Νοσοκομεία, καθώς παρατηρείται ότι είναι πάντα κατειλημμένες από πολίτες ασθενείς. Η μη ύπαρξη πρόβλεψης ελευθέρων κλινών στα Πολιτικά Νοσοκομεία για το Στρατό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης ή ασκήσεων που συμμετέχουν καθημερινά οι Μονάδες της παραμεθορίου.

Με την παύση των στρατιωτικών νοσοκομείων θα υπάρξει και αδυναμία λειτουργίας και διεκπεραίωσης των καθαρά στρατιωτικών διοικητικών ενεργειών και πράξεων που επιτελούν καθημερινά τα στρατιωτικά νοσοκομεία, όπως επιτροπές απαλλαγών, κρίσεις σωματικής ικανότητας, προληπτική ιατρική, ετήσιες υγειονομικές εξετάσεις, κατατάξεις νεοσυλλέκτων κι επιστράτων και πολλές άλλες υποχρεώσεις οι οποίες έως τώρα δεν αφορούσαν τα πολιτικά νοσοκομεία.

Περαιτέρω τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία συνεισέφεραν στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα του στρατεύματος κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων με αποστολές συμπληρώσεως, με υλικά νοσοκομείων κατά τη διάρκεια ειρήνης ή πολέμου.

Επίσης η συνεργασία των Πολιτικών Νοσοκομείων με τη φυσική ηγεσία του Στρατού στις Μεραρχίες και Ταξιαρχίες που εξυπηρετούν σαν στρατιωτικές μονάδες ενδεχομένως να παρουσιάσει αδυναμίες, που θα οδηγήσουν σε πιθανή μείωση της δύναμης των Μονάδων από ανεξέλεγκτη απαλλαγή των στρατευσίμων από τα κρατικά νοσοκομεία για λόγους υγείας (ελεύθεροι υπηρεσίας, ασκήσεων κλπ.)

Παράλληλα με όλα τα ανωτέρω η παύση λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων στις εν λόγω περιοχές θα προκαλέσει πτώση του ηθικού των υπηρετούντων στην παραμεθόριο, από την ελλιπή υγειονομική τους κάλυψη και την συνεργασία με τους με το ΕΣΥ, όταν θα χρειάζονται περίθαλψη και νοσηλεία.

Η παύση λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη, γεγονός που ίσως επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, θα έχει και άλλες γενικότερες συνέπειες όπως μείωση υπηρετούντων σε ακριτικές περιοχές, μείωση των συμβεβλημένων ιατρών με το ΥΕΘΑ, δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των στελεχών και των οικογενειών τους, δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση (καθυστερήσεις στις εξετάσεις και στα χειρουργεία), επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες – οικονομικά και κοινωνικά – και εν γένει την επιβάρυνση των Κρατικών Νοσοκομείων.

Η παύση λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη για λόγους δημοσιονομικού εξορθολογισμού, όπως επικαλείται το Υπουργείο, πραγματοποιήθηκε χωρίς να προηγηθεί ουσιαστική αξιολόγηση και διαβάθμιση μεταξύ περικοπών και αποτελέσματος.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Εάν προτίθεται να επανεξετάσει την άρση της απόφαση αναστολής της λειτουργίας του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης και να μη προβεί στην επέκταση της παύσης και σε άλλα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος