Παρέμβαση για Εποχιακούς Πυροσβέστες

«…πρέπει να επιλυθεί πια το χρόνιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους 5.500 εποχιακούς πυροσβέστες και να ενταχθούν μέσα στο δυναμικό της Πυροσβεστικής …»

Προορισμός και αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος που απορρέει από τον ιδρυτικό του Νόμο, αλλά και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του, είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών και των θεομηνιών.

Ενδεικτικά αναφέρω για να αντιληφθούμε τον ύψιστο ρόλο της Πυροσβεστικής ότι η αποστολή της συνίσταται στην κατάσβεση πυρκαγιών, στην αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων και βιομηχανικών καταστροφών, στη λήψη και επιβολή προληπτικών μέτρων για κινδύνους από φυσικές καταστροφές, στη περιφρούρηση και διαφύλαξη περιουσίας, στην παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματισθέντες και γενικότερης βοήθειας σε άτομα που τη χρειάζονται, στη συμβολή της στην Πολιτική Προστασία και Πολιτική ?μυνα της Χώρας, στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και των στρατιωτικών αρχών όταν απαιτείται, στην εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού επιχειρήσεων, σχολείων κλπ σε θέματα αντιμετώπισης πυρκαγιών, καθώς και στην εκπόνηση, σύνταξη κι εφαρμογή σχεδίων για την πρόληψη κι αντιμετώπιση διαφόρων καταστροφών.

Στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν το ρυθμό και την ποιότητα της δραστηριότητας του Σώματος. Το Πυροσβεστικό Σώμα επεμβαίνει κατά μέσο όρο ανά έτος σε 55.000 περιπτώσεις περίπου. Από αυτές οι 25.000 αφορούν πυρκαγιές και οι υπόλοιπες 30.000 αφορούν εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες, διασώσεις και λοιπά συμβάντα. Πραγματοποιούνται δηλαδή 148 επεμβάσεις την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος της Πυροσβεστικής δραστηριότητας αφορά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πλέον των παραπάνω συμβάντων οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος ασχολούνται καθημερινά με την πυρασφάλεια λιμενικών χώρων, αεροδρομίων και λοιπών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με την επιβολή και τον έλεγχο των μέτρων πυρασφαλείας στους διάφορους βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και λοιπούς χώρους, καθώς και με τη διάθεση προσωπικού και μηχανημάτων για εκπαίδευση διαφόρων οργανωμένων ομάδων πυροπροστασίας.

Η αρχική αποστολή του Σώματος ήταν η κατάσβεση μιας φωτιάς. Στις μέρες μας ο κίνδυνος από τη φωτιά εξακολουθεί όχι μόνο να υπάρχει, αλλά και να είναι περισσότερο σοβαρός, απ' ότι ήταν σε παλαιότερες εποχές, γιατί, αντίθετα απ' ότι θα περίμενε κανείς, ο πολιτισμός και ιδιαίτερα η τεχνολογική πρόοδος αντί να μειώσει, αύξησε τις καταστροφικές συνέπειες της φωτιάς. Αυτό δεν είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε, εάν λάβουμε υπ' όψη μας ότι τα κυριότερα υλικά, που σήμερα είναι υπεύθυνα για τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών, στο παρελθόν ήταν άγνωστα ή σχεδόν άγνωστα, όπως το πετρέλαιο, τα υγραέρια, τα εκρηκτικά και τα πυρηνικά.

?λλος λόγος της αυξήσεως του κινδύνου από τη φωτιά εξαιτίας πάντοτε της τεχνολογικής εξελίξεως του ανθρώπου, είναι και η συσσώρευση αγαθών (θερμικού φορτίου) και η συνοίκηση πολλών ανθρώπων σε μικρό χώρο. Σήμερα κτίζονται τεράστιες αποθήκες και ουρανοξύστες που δίνουν την δυνατότητα-σε μικρή επιφάνεια γης-να συσσωρευτούν τεράστιες ποσότητες θερμικού φορτίου και να στεγαστούν χιλιάδες άνθρωποι. Επομένως, είναι ευνόητο ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς που θα εκδηλωθεί σε τέτοιους χώρους η καταστροφή, συγκριτικά με το παρελθόν, θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη.

Ενώπιον αυτής της πραγματικότητας, δηλαδή της, με την βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο της ανθρωπότητας, αυξήσεως των κινδύνων από τη φωτιά, αλλά και συγκεκριμένα περιστατικά μεγάλων πυρκαγιών στη Χώρα μας, με πιο πρόσφατες τις ανυπολόγιστης ζημίας φωτιές στη Χαλκιδική και στην Μάνη το καλοκαίρι που μας πέρασε, καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για την αναδιάρθρωση και τη συστηματοποίηση του τρόπου λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, τόσο για τα ίδια τα μέλη του, όσο και για το σύνολο της κοινωνίας. Η «επανοικοδόμηση» του.

Στόχος του παρόντος νομοσχεδίου είναι με σύνεση και υπευθυνότητα να αποσαφηνισθεί η αποστολή του Σώματος, να ληφθεί πρόνοια για την ορθή στελέχωση κι εκπαίδευση του προσωπικού του και να διαφυλάσσονται οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη χάραξη των στρατηγικών λειτουργίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα της Χώρας αποτελείται από πυροσβέστες και από εθελοντές με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευσυνειδησίας. Για αυτό το έμψυχο δυναμικό κατ’ αρχήν θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο που θα οργανώνει τη δράση του και θα του δημιουργεί ασφάλεια δικαίου.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσω και την ανάγκη να επιλυθεί πια το χρόνιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους 5.500 εποχιακούς πυροσβέστες, που καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα του Σώματος, που η προσφορά τους είναι αναμφισβήτητα σημαντική και παραμένουν σε μια διαρκή ανασφάλεια και εργασιακή εκκρεμότητα. Και την πρόνοια που πρέπει να ληφθεί επιτέλους σχετικά με την αποκατάστασή τους μέσα στο στενό πυρήνα του ανθρώπινου δυναμικού της Πυροσβεστικής. Και που μόνο ενδεικτικά αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 8. Όταν μάλιστα υπάρχουν και μια σειρά αποφάσεων Πρωτοδικείων της χώρας μας, (Τρίπολης, Ευρυτανίας, Ρεθύμνου, Χανίων, Αθηνών, Ορεστιάδας - έξη (6) τον αριθμό), που δικαιώνουν το αίτημα τους για μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Και ακολουθούν και άλλες.

Βασικό στόχο επίσης της κυβερνητικής αυτής πρωτοβουλίας για αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί η ενίσχυση της ποιότητας του Σώματος, τόσο του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και των μέσων που χρησιμοποιούνται. Ποιότητα και με την έννοια της αποτελεσματικότητας και γιατί υπάρχει άμεση σύνδεση και συμπλοκή με το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον αλλά κυρίως με ανθρώπινες ζωές, σπίτια, περιουσίες και τα δάση, όλα τα αγαθά που αφορούν τον άνθρωπο.

Με το παρόν νομοσχέδιο ρητά και ξεκάθαρα ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με τη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος. Η αποστολή, οι αρμοδιότητες, ο χαρακτήρας της υπηρεσίας και του προσωπικού, η διάρθρωση των υπηρεσιών, το αρχηγείο, η διοίκηση και η σύσταση των διαφόρων Συμβουλίων. Στις διατάξεις υπάρχουν επίσης προβλέψεις για το προσωπικό και τις κατηγορίες του, για τις οργανικές θέσεις πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού, ώστε όλες οι ενέργειες να πραγματοποιούνται με διαφάνεια και σύμφωνα με το νόμο, για την εκπαίδευση του προσωπικού, για τον έλεγχο των κατασβεστικών μέσων και των υλικών, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. Υπάρχουν επίσης προβλέψεις για την οικονομική διαχείριση και τον προϋπολογισμό του Σώματος, καθώς και για τις μετακινήσεις, τις άδειες, την υγειονομική περίθαλψη και τις βραβεύσεις του προσωπικού.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σε πολύ υψηλό σημείο στη συνείδηση του λαού μας. Δικαιολογημένα. Τα δείγματα που μας δίνουν είναι δείγματα αλληλεγγύης, αυταπάρνησης, αυτοθυσίας και συνεργασίας. Χρέος δικό μας είναι να διασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε με κάθε δυνατό μέσο τις καλύτερες προϋποθέσεις μέσα στις οποίες οι Πυροσβέστες μας θα εκτελούν το καθήκον τους.

Το παρόν νομοσχέδιο είναι ζωτικής σημασίας, καθώς βάζει σε τάξη και σε σειρά ένα από τα ισχυρότερα και πιο αναγκαία Σώματα μιας Χώρας. Είναι όμως επιπλέον ένα στίγμα πολιτικής διαδρομής. Μιας διαδρομής με υπευθυνότητα, κοινωνική ευαισθησία και λογική, που τελικό στόχο έχει την ύπαρξη ενός κράτους δίκαιου, σύγχρονου και αποτελεσματικού με πολίτες προστατευμένους κι ασφαλείς.

Με αυτό το σκεπτικό υπερψηφίζω το παρόν νομοσχέδιο.