Παραχώρηση δημόσιου κτήματος στην Αλεξανδρούπολη στο Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Ν. Έβρου

Ο Βουλευτής Ν.Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος ,κατέθεσε ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τη παραχώρηση δημοσίου κτήματος στην Αλεξανδρούπολη στο Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Ν. Έβρου «Αλέξιος Κομνηνός».

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης.

Από το Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 21-9-2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση δημοσίου κτήματος στην Αλεξανδρούπολη στο Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Ν. Έβρου «Αλέξιος Κομνηνός»

Στον Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Νομού Έβρου «Αλέξιος Κομνηνός» από το 1996 είχε παραχωρηθεί από την ΚΕΔ, με το υπ’ α/α 314029/7.10.96 παραχωρητήριο χρήσης, το δημόσιο οικόπεδο με ΑΒΚ 2607 στην Αλεξ/πολη, με αόριστο χρόνο παραχώρησης και με σκοπό τη στέγαση του.

Το 1997 ο Σύλλογος νομίμως και με όλες τις απαιτούμενες άδειες , εισφορές και δαπάνες και με δικές του δαπάνες, από τις εισφορές και την οικονομική βοήθεια των μελών του, προχωρά στην ανέγερση διόροφου Πολιτιστικού Κέντρου με υπόγειο, που αποτελεί κόσμημα για την πόλη της Αλεξ/πολης.

Το 2009 ο Σύλλογος ζητά την παραχώρηση κατά κυριότητα, όπως είναι λογικό μετά από την επένδυση που έκανε επί του ακινήτου, έχοντας ήδη εξασφαλίσει όλα τα αναγκαία έγγραφα, όπως λόγου χάριν Αποφάσεις Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Ανατ. Μακ. – Θράκης και Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων σύμφωνα με τις οποίες το ακίνητο δεν είναι απαραίτητο για κάλυψη κρατικών αναγκών.

Μετά τα ανωτέρω εκδίδεται στις 16/8/10 απόφαση σας για την παραχώρηση του δημοσίου αυτού κτήματος, με αρ.πρωτ. 1084800/3776/Α0010, σύμφωνα με την οποία ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Νομού Έβρου «Αλέξιος Κομνηνός» για να γίνει κύριος του ακινήτου θα πρέπει να πληρώσει τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες και εξήντα εννέα (460.069) Ευρώ ! Και μάλιστα επισημαίνεται ότι η μη συμμόρφωση εντός μηνός από την κοινοποίηση, συνεπάγεται την επάνοδο της κυριότητας του οικοπέδου (μετά της οικοδομής τώρα) στο Δημόσιο !!

Ενόψει όλων αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Αν προτίθεται να αναθεωρήσει την εκδοθείσα απόφαση, με δεδομένο ότι ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Νομού Έβρου «Αλέξιος Κομνηνός» είναι Σωματείο με κοινωφελείς σκοπούς και η αξιοποίηση του Δημοσίου ακινήτου έγινε αποκλειστικά και μόνο από τα πενιχρά έσοδα του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου