Παράταση θητείας των Αγροτικών γιατρών πέραν του 12μήνου

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε ερώτηση στην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την παράταση θητείας των αγροτικών γιατρών που υπηρετούνε στο Νομό Έβρου πέραν του 12μήνου.

Το κείμενο έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Παράταση θητείας των Αγροτικών γιατρών πέραν του 12μήνου

Κυρία Υπουργέ.

Ο θεσμός του Αγροτικού Γιατρού έχει αποδειχθεί, διαχρονικά, χρήσιμος και ωφέλιμος για την κοινωνία, κυρίως των μικρών και απομακρυσμένων χωριών. Από καταβολής του δε, είθισται να δίδεται παράταση πέρα από τη δεδομένη 12μηνη θητεία. Αυτό συμβαίνει για λόγους πρώτα απ’ όλα πρακτικούς. Πιο αναλυτικά, οι νέοι αγροτικοί που πρόκειται να πληρώσουν τις θέσεις είναι υπόχρεοι τριμήνου πρακτικής άσκησης σε νοσοκομεία της περιοχής ευθύνης τους. Αυτό σημαίνει ότι η τοποθέτησή τους στα Περιφερειακά Ιατρεία όπου έχουν επιλεγεί να θητεύσουν γίνεται τουλάχιστον ένα τετράμηνο μετά την τυπική πρόσληψή τους. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν δίνεται παράταση στους προηγούμενους αγροτικούς γιατρούς οι θέσεις αυτές μένουν κενές για τουλάχιστον πέντε μήνες από τη στιγμή αποχώρησης του απερχόμενου γιατρού.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τους κατοίκους της περιοχής.

Με δεδομένο το μεγάλο ποσοστό του γερασμένου πληθυσμού και την ελλιπή έως ανύπαρκτη συγκοινωνία η ύπαρξη ενός γιατρού στον τόπο παραμονής τους είναι παραπάνω από αναγκαία.Είναι απαραίτητη.

Η έλλειψη γιατρού σημαίνει προσφυγή στην ιδιωτική υγεία με το παρεπόμενο οικονομικό κόστος που απαιτείται και πολύωρη ταλαιπωρία σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, που εκ των πραγμάτων αδυνατούν να εξυπηρετήσουν περισσότερους ασθενείς.Και τέλος ας μην υποβαθμίζεται το επαπειλούμενο «κύμα» της νέας γρίπης.

Στον Νομό Έβρου, που είναι εντελώς απομακρυσμένος από τα μεγάλα αστικά κέντρα η παράταση της θητείας των Αγροτικών Γιατρών, που μέχρι σήμερα δινόταν, κρίνεται επιτακτική. Συγκεκριμένα η μη παράταση της θητείας θα δημιουργήσει κενά, για μεγάλο κρίσιμο διάστημα στα παρακάτω:

  1. Περιφερειακό Ιατρείο Βάλτου (συμπεριλαμβανόμενων και των χωριών Νεοχωρίου, Χανδρά),
  2. Περιφερειακό Ιατρείο Ορμενίου (συμπεριλαμβανόμενων και των χωριών Πτελέας και Μαρασίων),
  3. Περιφερειακό Ιατρείο Ν. Βύσσας Α’ Θέση
  4. Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας Α’ και Β’ θέση .

Κατόπιν τούτων

Ερωτάστε Κυρία Υπουργέ

Προτίθεστε να δώσετε παράταση στη θητεία των Αγροτικών Γιατρών πέραν του 12μήνου στο Νομό Έβρου, προκειμένου να εκλείψουν όλες οι προαναφερόμενες επιπτώσεις στον πληθυσμό;

Ο Ερωτών Βουλευτής