Ομιλία του Βουλευτή στη Βουλή για το σχεδιο Καλλικράτης

ΟΜΙΛΙΑ

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Βουλευτή Ν.ΕΒΡΟΥ, ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

26 Μαϊ 10

«Έστω και τώρα, την ύστατη στιγμή, σας καλώ κ. Υπουργέ, να προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης στο Νομό Έβρου»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητούμε σήμερα το σχέδιο νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το νομοσχέδιο αυτό μετά βεβαιότητος χρήζει ιδιαίτερης και πολύ προσεκτικής προσέγγισης, καθώς σχετίζεται με την ανασυγκρότηση του κράτους, της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνοντας όχι μόνο τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης που συγκροτούν οι Δήμοι, αλλά και το δεύτερο βαθμό που συγκροτούν οι Περιφέρειες, καθώς και την κρατική αποκέντρωση που συγκροτούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Το πρώτο σημείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, όχι στα πλαίσια μιας στείρας αντιπολιτευτικής τακτικής, αλλά στη βάση της ανάγκης διαλόγου και συμμετοχής σε τόσο μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, είναι η ανακολουθία που επέδειξε η Κυβέρνηση κατά τη φάση της προετοιμασίας του σχεδίου. Είναι η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με την κοινωνία, όπως αυτή εκφράζεται με τους αιρετούς φορείς της. Ο κύριος Υπουργός των Εσωτερικών με ιδιαίτερη έμφαση διαβεβαίωνε όλους τους προηγούμενους μήνες, τόσο τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, όσο και την ελληνική κοινωνία, ότι είχε προβεί σε εξαντλητική διαβούλευση και ότι είχε λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των θεσμικών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όμως, και αυτό είναι διαπίστωση όλης της κοινής γνώμης, καμία διαβούλευση δεν έλαβε χώρα.

Το θεσμικό μέρος διαμορφώθηκε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ΚΕΔΚΕ όσο και της ΕΝΑΕ.

Όσο δε για τον χωροταξικό σχεδιασμό, η όλη και μόνη διαβούλευση, έγινε μέσα στα στενά όρια του κομματικού μηχανισμού του κυβερνώντος κόμματος. Μέσα στο υπουργικό γραφείο με τους κατά Νομό βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια ακούγοντας από το βήμα αυτό, αρκετούς συναδέλφους της κυβερνώσας παράταξης, ούτε αυτοί εμφανίζονται ικανοποιημένοι. Η αντιρρήσεις τους είναι πραγματικές ή η δημόσια αντίθεση τους είναι μόνο για στενά μικροκομματικές επιδιώξεις; Έχουν όμως τη δυνατότητα, την αντίθεση τους να την εκφράσουν στην ψηφοφορία. Και από αυτήν τελικά θα κριθούν από την κοινωνία. Γιατί όποιος διαφωνεί, καταψηφίζει.

Το επόμενο σημείο το οποίο επίσης παραμένει ουσιαστικά αναπάντητο είναι το τρίπτυχο «αρμοδιότητες-χρηματοδότηση-ανάπτυξη». Δεν πείθεται κανείς, μελετώντας όλο το Νομοσχέδιο, ότι οι αρμοδιότητες που αλλάζουν χέρια, με την ελλιπέστατη χρηματοδότηση που τις συνοδεύουν, μπορούν να φέρουν την επιθυμητή και αναγκαία τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Και δεν πείθεται όσο καλόπιστος και να είναι.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θα ήθελα να επιμείνω λίγο ακόμα στο θέμα της υποτιθέμενης «συνδιαμόρφωσης» του σχεδίου με τους αυτοδιοικητικούς και τους πολίτες. Και θα αναφερθώ στο νομό μου. Το νομό Έβρου. Εγώ δεν ξέρω τι πιστεύουν τα μέλη της Κυβέρνησης. Και πως αντιλαμβάνονται τη διαβούλευση και τον διάλογο. Ξέρω όμως, ότι ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων σχετικά με προτάσεις διάρθρωσης, που ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θέτει ο Καλλικράτης – αναφορικά με τον πληθυσμό και τη γεωγραφική έκταση – , που δεν αλλοιώνουν το πνεύμα του και τις προθέσεις του, που είναι προς μια πιο θετική αναπτυξιακή κατεύθυνση, δεν εισακούστηκαν.

Υπάρχει Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΔΚ Ν. Έβρου, που προτείνει συγκεκριμένη διάταξη των Δήμων, σεβόμενη τελείως τις προϋποθέσεις που θέτει το Σχέδιο Καλλικράτης, που βελτιώνει το χωροταξικό σχεδιασμό. Και αυτή αγνοείται.

Υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, όσο και κοινών συνεδριάσεων Δημοτικών Συμβουλίων, μέσα στο πνεύμα της προαναφερθείσας απόφασης της ΤΕΔΚ, που προτείνουν τη δημιουργία Δήμου Φερών και Τυχερού. Αποφάσεις πλήρως τεκμηριωμένες. Και αυτές αγνοούνται.

Υπάρχουν επίσης ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και πάλι απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΔΚ για τη δημιουργία Δήμου στο ακραίο Βορειοανατολικό τμήμα της χώρας μας, στις δύο όχθες του ποταμού Άρδα, αποτελούμενο από τους έως σήμερα Δήμο Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου. Και αυτές οι αποφάσεις αγνοήθηκαν τελείως.

Τελικά τι ακούστηκε από την αυτοδιοικητική φωνή ; Ποια λογική πρυτάνευσε ; Πως επιτυγχάνεται η αναγκαία και απαραίτητη συναίνεση και συμπόρευση για να έχουμε κοινή πορεία προς τον επιθυμητό στόχο της ανάπτυξης, της αναβάθμισης της Αυτοδιοίκησης, της βελτίωσης του επιπέδου ζωής των πολιτών μας ;

Έστω και τώρα, την ύστατη στιγμή, σας καλώ κ. Υπουργέ, να προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης στο Νομό Έβρου.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Από θέση αρχής η ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση της διοικητικής δομής της χώρας προκειμένου να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά και ορθολογιστικά οι ανάγκες των πολιτών και το δημόσιο συμφέρον εν γένει, είναι κάτι το οποίο υπερασπίζομαι και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Όταν όμως η πρωτοβουλία αυτή γίνεται εξυπηρετώντας παράλληλα μικροκομματικές σκοπιμότητες και με γνώμονα απλά να χρωματιστούν στον χάρτη οι περιοχές της χώρας ανάλογα με το εκλογικό τους αποτέλεσμα, τότε την καταδικάζω απόλυτα.

Μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον είναι αναγκαίο κάθε μας κίνηση να γίνεται με προσοχή και υπευθυνότητα. Κάθε πρωτοβουλία πρέπει να έχει οπωσδήποτε και προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης όλων των τιθέμενων παραμέτρων. Ναι! Η χώρα έχει ανάγκη από διοικητική αναδιάρθρωση. Το προτεινόμενο όμως πρόγραμμα με την ίδια του τη μορφή, ακυρώνει την όποια πρόθεση ανάπτυξης της χώρας μέσω της Αυτοδιοίκησης.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το καταψηφίζω. Ευχαριστώ.