Ομιλία Προϋπολογισμού 2006

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι.

Συζητούμε σήμερα τον δεύτερο Προϋπολογισμό της Νέας Διακυβέρνησης. Καλούμαστε να αποφασίσουμε για την οικονομική πορεία της χώρας μας για το 2006. Και όχι μόνο. Καλούμαστε να χαράξουμε τους δρόμους για το μέλλον πέραν του 2006. Να διευρύνουμε τους ορίζοντες και τις προοπτικές.

Και στην προσπάθεια αυτή, που ξεκίνησε με την εντολή του Ελληνικού λαού τον Μάρτιο του 2004, κωδικοποιήθηκε με τον Προϋπολογισμό του 2005, της χρονιάς που διανύουμε, σήμερα προχωρούμε στην υλοποίηση του προγραμματικού μας σχεδιασμού. Προχωρούμε έχοντας κάποια στοιχεία και δεδομένα, πραγματικά και αδιαμφισβήτητα.

Ποια είναι αυτά;

 1. Τα αποτελέσματα και η διαμόρφωση των δεικτών της οικονομίας, στο διάστημα που διανύσαμε από πέρυσι μέχρι τώρα.
 2. Ο βαθμός υλοποίησης του Προϋπολογισμού του 2005, σε συνδυασμό με τη διεθνή πραγματικότητα και εξελίξεις.

Τα νομοθετικά εργαλεία που δημιουργήσαμε για την επίτευξη των σκοπών μας.

 1. Τη φορολογική μεταρρύθμιση
 2. Τη μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας
 3. Την αναδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών κατά ας φοροδιαφυγής.
 4. Τον νέο αναπτυξιακό νόμο
 5. Ας Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
 6. Την εξυγίανση των ΔΕΚΟ
 7. Ας διαρθρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό των τραπεζών και του ΟΤΕ.

Τη βελτίωση των συνθηκών για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την απάλειψη των εμποδίων για την επιχειρηματικότητα.

Αξίζει, εδώ, να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε όλα αυτά, η Κυβέρνηση δεν ήταν μόνη. Είχε μαζί ας την ευρεία συναίνεση του Ελληνικού λαού, στο όνομα του οποίου, βαδίζει στο δρόμο ας ανόρθωσης και ας προόδου. Βέβαια, απουσίαζε το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο δρόμος ας στείρας άρνησης, που αποτέλεσε την κεντρική του επιλογή και οδηγεί στην περιθωριοποίηση, ας είναι κάτι που θα προβληματίσει το ίδιο.

Ακόμη, έχουμε και τα δεδομένα που προέκυψαν από την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, με κυρίαρχη την εξέλιξη της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής και αφορά την περίοδο 2007-2013, με άμεση αντανάκλαση στην Ελληνική Οικονομία και σχεδιασμούς. Μια σημαντική Ελληνική επιτυχία του Κώστα Καραμανλή, που εξασφάλισε για τη χώρα μας:

 1. 20 δις 101 εκατ. Ευρώ,
 2. μια αδιατάραχτη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ ως το 2013,
 3. διευρυμένα περιθώρια απορρόφησης των κοινοτικών πόρων και
 4. ευνοϊκή αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης προγραμμάτων από την Ε.Ε. από το 75% στο 85%.

?λλη μια παρατήρηση. Η όλη υπόθεση της Συνόδου Κορυφής, για την Αξιωματική Αντιπολίτευση πέρασε δύο φάσεις. Την πρώτη, πριν από τη Σύνοδο, της καταστροφολογίας και της αμφισβήτησης και την δεύτερη, μετά τα αποτελέσματα, του μηδενισμού και της απαξίωσης. Από Κασσάνδρες μετατράπηκαν εν μία νυκτί σε αρνητές και διαστρεβλωτές της αλήθειας. Όμως η σύγχρονη Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλει γόνιμη δημιουργική πολιτική και όχι στείρα και άγονη αντιπολίτευση.

Αν ανατρέξουμε στους στόχους που θέσαμε με τον Προϋπολογισμό του 2005, που ήταν:

 • η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης,
 • ο περιορισμός του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους,
 • η μείωση της ανεργίας, η συγκράτηση των δαπανών,
 • η ανάκαμψη σημαντικών κλάδων της Οικονομίας μας, όπως είναι ο Τουρισμός, η Ναυτιλία, οι Εξαγωγές και οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων,

θα διαπιστώσουμε ότι σημειώσαμε σημαντικές επιτυχίες.

Και όλα αυτά επετεύχθησαν με την κεντρική πολιτική επιλογή της ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής και της συστηματικής προσπάθειας νοικοκυρέματος του κράτους.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι.

Ο Γενικός Εισηγητής μας, παρουσίασε με τρεις λέξεις την εικόνα του φετινού προϋπολογισμού: Αξιόπιστο, Αποτελεσματικό και Κοινωνικά άρτιο. Και είναι αυτά τα χαρακτηριστικά απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων μας.

Προχωρούμε συντονισμένα σε

 • Αποκατάσταση της κλονισμένης δημοσιονομικής ισορροπίας.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
 • Αύξηση της απασχόλησης.
 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης.

Έτσι για το 2006 προβλέπουμε:

 • Ρυθμό Ανάπτυξης στο 3,8% από 3,6% εφέτος.
 • Περιορισμό του ελλείμματος στο 2,6% του ΑΕΠ.
 • Ανάκαμψη συνολικών επενδύσεων αυξημένων κατά 5,4%.
 • Αύξηση των εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών κατά 6,8%, 2 μονάδες πιο ψηλά από τον αντίστοιχο όγκο εισαγωγών.
 • Αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,2% με υποχώρηση του ρυθμού αύξησης της δημόσιας κατανάλωσης στο 1,2%.
 • Υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στο 9,8%.
 • Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,2%.
 • Ενίσχυση του Κοινωνικού κράτους, με αύξηση των πόρων που αφορούν την Παιδεία, την Υγεία, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή.
 • Αύξηση των πόρων για την περιφέρεια, την Τοπική και Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
 • Και τέλος σημαντικά περισσότερους πόρους για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, τις ακριτικές περιοχές.
 • Και επειδή πολύς λόγος έγινε για τις Δημόσιες Επενδύσεις, το συνολικό ύψος των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι 8,4 δις. Ευρώ, αυξημένο κατά 700 εκατ. Ευρώ , ή ποσοστό 9,1%. Χωρίς να υπολογίσουμε τις επιπλέον δυνατότητες που δίνονται μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Αυτή επιγραμματικά είναι η πρόταση και ο σχεδιασμός μας για το 2006.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι.

Στον ακριτικό Νομό Έβρου, μια περιοχή κατεξοχήν πλούσια σε φυσικούς πόρους και με στρατηγική γεωγραφική θέση, βιώσαμε μια κλιμακούμενη καθοδική πορεία, αποτέλεσμα αδιαφορίας για πολλά χρόνια και κακών επιλογών των προηγουμένων Κυβερνήσεων. Το ισοζύγιο των θετικών σε σχέση με τις αρνητικές κινήσεις, όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από το ίδιο το αποτέλεσμα, προκύπτει αναμφίβολα αρνητικό. Σε όλους τους τομείς.

Κακές πολιτικές επιλογές και πρακτικές, κατέστησαν:

 • Την γεωργία και την κτηνοτροφία, προβληματικούς τομείς απασχόλησης. Χωρίς καμιά προετοιμασία, πρόβλεψη και εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που οι ίδιοι δημιουργούσαν ή που εθελοτυφλούσαν.
 • Την Βιομηχανία και την Βιοτεχνία, είδη υπό εξάλειψη. Με έξαρση της ανεργίας, που στις μέρες μας πια εκδηλώνεται.
 • Τα χωριά, απέραντα γηροκομεία.
 • Το Δημογραφικό, μια από τις πιο μεγάλες πληγές της περιοχής.

Αυτό το δυσμενές τοπίο, με προσπάθεια ανάκτησης του χαμένου χρόνου, ερχόμαστε να καλύψουμε.

Στον Γεωργικό τομέα, με πολιτικές, σχεδιασμούς και χρηματοδοτήσεις αυξημένες, ακόμη και από Εθνικούς Πόρους, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μόλις προχθές δήλωσε, για ανάκτηση του απαξιωμένου τους ρόλου. Με πρωτοβουλίες και μελέτες για την προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ, με ενίσχυση της κτηνοτροφίας, των βιοκαλλιεργειών, των προγραμμάτων εισαγωγής ενεργειακών καλλιεργειών, με την ψήφιση του νόμου για τα βιοκαύσιμα, με μια σειρά προβλέψεων σε ένα τομέα, που κυβερνήσεις με απρόβλεπτη πολιτική, τον έφεραν σε αδιέξοδο.

Στο Αναπτυξιακό τομέα, με τον Επενδυτικό Νόμο, που τα αποτελέσματα του σε λίγο θα αρχίσουν να γίνονται ορατά, η αντιστροφή του κλίματος ήδη έχει ξεκινήσει. Από το μηδενικό, τονίζω ΜΗΔΕΝΙΚΟ, επενδυτικό ενδιαφέρον, κατά την προηγούμενη κυβερνητική θητεία, μέχρι πριν από ένα μήνα στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, είχαν εγκριθεί 21 επενδυτικά σχέδια, ύψους επενδύσεων 31 εκατ. Ευρώ, που δημιουργούν 124 νέες θέσεις εργασίας.

Στον Ενεργειακό τομέα, η περιοχή καθίσταται στρατηγικό ενεργειακό κέντρο, μετά την υπογραφή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξ/πολη, την ταχύτατη προώθηση του αγωγού φυσικού αερίου, τα οφέλη από την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι.

Έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Από τις πολιτικάντικες ταχυδακτυλουργίες των προϋπολογισμών των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, διαβήκαμε στον δεύτερο κατά σειρά αξιόπιστο και ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Προϋπολογισμό πολιτικής υπευθυνότητας και συνέπειας και σαν τέτοιο τον υπερψηφίζω.