Ομιλία για το "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ"

«Η αλλαγή των όρων του ΤΕΙΡΕΣΙΑ μέσα στη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία κρίνεται άκρως επιβεβλημένη.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Συζητάμε σήμερα ένα σχέδιο νόμου το οποίο φιλοδοξεί -και εκτιμώ ότι επιτυγχάνει- να ρυθμίσει μία σειρά από προβλήματα, που εντοπίζονται σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και της οικονομικής καθημερινότητας του τόπου μας, προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ανάγκη για εξέλιξη και τη βελτίωση συστημάτων και θεσμών που λειτουργούν στη χώρα μας, αλλά και που πρέπει πια να εναρμονιστούν με την πρακτική που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποχρεώσεις που συνοδεύουν τη συμμετοχή μας στην Κοινότητα.

Πρέπει κατ’ αρχήν να επισημάνω ότι πέρα και πάνω από τις οικονομοτεχνικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο κυρίως σώμα του σχεδίου νόμου, μέσα από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους αρμόδιους Υπουργούς, είναι ένα έντονα κοινωνικό νομοσχέδιο που συνολικά και ξεκάθαρα δίνει λύσεις σε οξέα τρέχοντα προβλήματα του Έλληνα πολίτη.

Αν θέλουμε να μπούμε λίγο στο νομοσχέδιο, θα δούμε ότι το πρώτο του κεφάλαιο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό στην ενοποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στην αποζημίωση των πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας.

Όπως επιβάλλει και το κοινοτικό δίκαιο είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός συστήματος αποζημίωσης των καταθετών που συναλλάσσονται με τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς έτσι εδραιώνεται η εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην Κεφαλαιαγορά.

Με αυτές τις ρυθμίσεις παρέχεται ενιαία κάλυψη των πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβάνοντας και το σκέλος της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πέρα από το σκέλος των καταθέσεων, που καλύπτεται νομοθετικά από το νόμο 2832/2000. Έτσι επεκτείνεται ο σκοπός του υφιστάμενου ταμείου εγγύησης καταθέσεων και μετονομάζεται σε Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και δημιουργείται ένας ενιαίος και αξιόπιστος φορέας που θα καλύπτει τα πιστωτικά ιδρύματα, τόσο για τις καταθετικές, όσο και για τις επενδυτικές τους υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το υπόχρεο σύστημα προς αποζημίωση.

Η ρύθμιση αυτή προτείνεται τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος σαν εποπτική αρχή όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αλλά και από το ίδιο το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων.

Πρόκειται για μία πρακτική που ακολουθείται από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που πρότεινε την αύξηση του ποσού εγγυήσεως των καταθέσεων από 20.000 σε 100.000 στην αυγή αυτής της κρίσης. Και ήταν μία πρακτική, μια πολιτική που αργότερα την ακολούθησαν και οι υπόλοιπες χώρες και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τις ρυθμίσεις του δευτέρου κεφαλαίου επιδιώκεται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομης τάξης της Οδηγίας 14/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία των οχημάτων. Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία των οχημάτων έχει πολύ μεγάλη σημασία τόσο ως προς τους ασφαλισμένος όσο και ως προς τα θύματα των ατυχημάτων.

Ακόμη αποτελεί βασική μέριμνα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Κοινότητα, ενώ η ασφάλιση των αυτοκινήτων έχει επιπτώσεις και στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των οχημάτων.

Στο τρίτο κεφάλαιο προτείνουμε την τροποποίηση των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 300/1970, προκειμένου να ενσωματωθεί η Οδηγία 68/2005 περί αντασφάλισης.

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο προβλέπονται τροποποιήσεις στον εισαχθέντα θεσμό των καλυμμένων ομολογιών.

Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις διαμορφώνονται και εμπλουτίζονται οι τεχνικές έκδοσης καλυμμένων ομολογιών.

Ακόμη τροποποιείται ο ιδρυτικός νόμος της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Επίσης, ρυθμίζονται θέματα του επιδόματος υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μετά την 6η Δεκεμβρίου 2008, όπως εξάλλου άμεσα και υπεύθυνα είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.

Ακόμη ρυθμίζεται ο χρόνος τήρησης των αρχείων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Πρόκειται για το γνωστό Τειρεσία.

Εδώ θα ήθελα να σταθώ, όπως και ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας, και να πω ότι τα μέτρα που τροποποιούν τη λειτουργία της «Τειρεσίας Α.Ε.» μπορεί να βελτιώνουν επ’ ωφελεία των πολιτών το σύστημα, αλλά δυστυχώς δεν θεωρούνται αρκετά για να θεωρηθούν ικανοποιητικά.

Χρειάζονται πιο τολμηρές αλλαγές.

Συγκεκριμένα:

Προτείνω:

  1. Tη μείωση του χρόνου της τήρησης των δεδομένων και η παραμονή στον Τειρεσία, όπως την ξέρουν όλοι οι συναλλασσόμενοι, στα δύο έτη έναντι των επτά ή των πέντε που είναι σήμερα.
  2. Tην αύξηση του χρόνου καθυστέρησης πριν την εγγραφή στον Τειρεσία από οκτώ μέρες σε ένα μήνα.
  3. Την αύξηση του ποσού για την εγγραφή στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ από 150 ευρώ, που ισχύει σήμερα, σε 1.000.
  4. Είναι πολύ αστείο σήμερα για 151 ευρώ να δεσμεύονται και να "φυλακίζονται" –θα μου επιτρέψετε την έκφραση- επιχειρηματίες και να μην μπορούν να συναλλάσσονται μέσα σ’ ένα σύστημα που βασίζεται καθαρά στο τραπεζικό σύστημα.

Δύο επισημάνσεις:

Το αντεπιχείρημα ότι ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ προφυλάσσει την αγορά από τους «κακούς» επαγγελματίες και επιχειρηματίες δεν ισχύει γιατί δεν μιλάει κανείς για την πλήρη κατάργησή του. Απλά αυτό που ζητάμε είναι ο εξορθολογισμός λειτουργίας του.

Και ακόμη, καμία οικονομική επιβάρυνση, ούτε στον προϋπολογισμό, ούτε πουθενά αλλού, δεν προκύπτει από την οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή στο σχέδιο του ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Αυτό που ζητώ, όπως είπα και πριν, είναι η αποδέσμευση από τα οικονομικά δεσμά πολλών επαγγελματιών, που σημειωτέον οι περισσότεροι από αυτούς σε στιγμές άτυχης οικονομικής συγκυρίας μπήκαν μέσα στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Κύριε Υπουργέ, η περαιτέρω βελτίωση του ΤΕΙΡΕΣΙΑ μέσα στη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία κρίνεται άκρως επιβεβλημένη.

Επειδή βλέπω ότι τέλειωσε και ο χρόνος, όσον αφορά τις τροπολογίες, που και πολλές είναι, αλλά κυρίως είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και σίγουρα ωφέλιμες, θα τοποθετηθώ στη συζήτηση επί των άρθρων.