Ομιλία για κύρωση Απολογισμού και Ισολογισμού 2005

"Κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του κράτους οικονομικού έτους 2005"

Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός του Κράτους εμφανίζουν αντίστοιχα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους και τους λογαριασμούς, τόσο τους εντός του Προϋπολογισμού, όσο και τους εκτός αυτού, που έχουν σχέση με τη χρηματιστική διαχείριση του Δημοσίου. Ο Απολογισμός και Ισολογισμός του Κράτους αποτελούν σημαντικά νομοθετήματα για το Κράτος, καθώς σε αυτά εμπεριέχονται τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης. Για αυτό το λόγο ο Συνταγματικός νομοθέτης έχει θεσπίσει ειδικό έλεγχο επί αυτών των θεμάτων.

Οι παρατηρήσεις επί της διαδικασίας, που είναι ταυτόχρονα και πολύ ουσιαστικές, έχουν ήδη διατυπωθεί και επισημαίνω ότι συμφωνώ και κρίνω κι εγώ απαραίτητη τη βελτίωσή της, με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ειδικής επιτροπής ελέγχου, τη στελέχωση με εξειδικευμένο τεχνοκρατικό προσωπικό και την ταχύτητα προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση της διαδικασίας κύρωσης από το οικονομικό έτος το οποίο αφορά.

Ο Προϋπολογισμός του 2005 ήταν ένας προϋπολογισμός που συντάχθηκε από μια υπεύθυνη Κυβέρνηση, σε μια περίοδο δύσκολη για τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, με δικαιοσύνη, κοινωνική ευαισθησία και παράλληλα προοπτική για το μέλλον.

Η εφαρμογή και η ολοκλήρωσή του κατέδειξαν την ικανότητα της Κυβέρνησης να διαχειριστεί τα οικονομικά της χώρας, και με θάρρος και με διαφάνεια να ολοκληρώσει το οικονομικό έτος.

Ενδεικτικά, στο σύνολο των εσόδων του Προϋπολογισμού είχαμε πρόβλεψη για 81 δις Ευρώ και τελικά εισπράχθηκαν 90 δις.

Ο Προϋπολογισμός για τα τακτικά έσοδα ήταν 17 δις και η είσπραξη 17, 1 δις.

Οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 13,25% σε σχέση με το 2004, ενώ οι έμμεσοι μόνο 3,96%, πράγμα που σημαίνει ότι και σωστότερη απόδοση φόρων σημειώθηκε και δεν επιβαρύνθηκαν οι οικονομικά ασθενέστεροι από τους έμμεσους φόρους από τους οποίους πλήττονται περισσότερο, όπως προοιώνιζαν οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης.

Για τις δαπάνες, οι προβλέψεις ήταν 73 δις και οι πληρωμές έφτασαν τα 82 δις. Οι δημόσιες επενδύσεις προβλεπόταν στα 8 δις περίπου και ανήλθαν στα 7,5 δις.

Με τελικό αποτέλεσμα η πρόβλεψη να είναι στα 81 δις και οι πληρωμές να ανέλθουν στα 90.

Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός για τον Προϋπολογισμό του 2005, είναι πλήρως και ξεκάθαρα ισοσκελισμένοι, προϊόν μιας οργανωμένης και εύρυθμης οικονομικής πολιτικής.

Κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων επιδεικνύω μεγάλη προσοχή στα λόγια και στα έργα και νιώθω μεγάλη ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς που εκπροσωπώ.

Σήμερα τα ανοιχτά θέματα είναι πολλά. Η σύμπραξη όλων μας για την ορθολογικότερη επίλυσή τους είναι απαραίτητη. Το ασφαλιστικό, η παιδεία, η ονομασία των Σκοπίων, οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις είναι θέματα που πρέπει να εξετάζονται με συνεργασία και σύνθεση.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μετατρέπονται σε θέματα που κόμματα ή πρόσωπα εκμεταλλεύονται για να εκφράσουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ατομικές αντιθέσεις και πικρίες.

Το μέλλον της χώρας μας δεν είναι προϊόν προς διαπραγμάτευση. Το μέλλον των επόμενων γενεών, το μέλλον των παιδιών μας, δεν επιτρέπεται κανείς να το χρησιμοποιεί προς ίδιον όφελος. Όλοι έχουμε τις απόψεις μας. Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε δημιουργικά. Έχει διαφορά όμως ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο καθένας.

Από τις εκλογές κι έπειτα, την ώρα που η Κυβέρνηση με έντονους ρυθμούς προχωρά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, παρατηρείται το καινοφανές γεγονός της καταγραφής τάσεων και στρατοπέδων, στο ίδιο το εσωτερικό των κομμάτων. Εξωτερικοί παρατηρητές, μετρούν αντιρρησίες και διαφωνούντες. Και για τα ζητήματα επί της ουσίας, για αυτά τα οποία γεννούν τις διαφωνίες, λόγος ουδείς.

Σε αυτήν πια την πολιτική καταγραφή, που μετρά κατ’ αποκλειστικότητα τους διαφωνούντες, νιώθω την ανάγκη, εδώ από την αίθουσα του Κοινοβουλίου να δηλώσω τη συμφωνία μου στις πρωτοβουλίες αυτής της Κυβέρνησης. Αυτής της Κυβέρνησης που με μεγάλη προσπάθεια, με σύνεση, ευαισθησία και λογική προχωρά στη λήψη όλων αυτών των μέτρων που έχει ανάγκη η Χώρα.

Είμαι εδώ για να εκφράσω τη γνώμη μου και τη γνώμη όλων αυτών που εκπροσωπώ. Είμαι εδώ για να συνδράμω στην υποχρέωση της πολιτείας να φροντίσει για την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. Ο αγώνας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Καραμανλή είναι ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση, στην ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην Ελλάδα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.

Εμείς πρώτοι από όλους, με τους πολίτες πάντα συμμάχους και συνοδοιπόρους, οφείλουμε να διασφαλίσουμε το πολιτικό μας σύστημα, την κοινωνία μας από τα τραύματα που δέχεται καθημερινά και όχι να δημιουργούμε καινούργια.

Οι πολίτες κρίνουν, ανησυχούν, αντιλαμβάνονται.

Η πολιτική εκ του ασφαλούς, η πολιτική χωρίς καθαρά κίνητρα, αλλά με σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια ανήκει στο παρελθόν. Μαζί της και όλοι αυτοί που τη στηρίζουν και την καλλιεργούν.

Η Νέα Δημοκρατία το 2004 ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια σε όλους τους τομείς της χώρας. Στην οικονομία μέσα σε μια περίοδο ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη ορατά με την άρση της επιτήρησης, τη μείωση του ελλείμματος και τη μείωση της ανεργίας.

Στόχος της νέας περιόδου διακυβέρνησης από τη Νέας Δημοκρατία είναι να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν οι βαθιές μεταρρυθμίσεις, με την ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της οικονομίας, τον περιορισμό του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος και της σμίκρυνσης της ανεργίας.

Το 2005 ήταν δημοσιονομικά μια χρονιά δύσκολη για τη χώρα. Δε θα υπεισέλθω σε αιτίες που ερίζουν από το παρελθόν ή σε συγκρίσεις.

Παρά τις δυσκολίες όμως που η Κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει, κατόρθωσε να ανταπεξέλθει στα προϋπολογισθέντα, να διαχειριστεί και να προάγει ορθολογικά και αποτελεσματικά τα οικονομικά της χώρας και να καταλήξει σε ένα ισοσκελισμένο αποτέλεσμα.

Ενόψει όλων αυτών, ψηφίζω υπέρ τη κύρωσης του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού για το 2005.