Ομιλία για Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

«Μια ακόμη δέσμευση της Κυβέρνησης που εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού κοινωνικού Κράτους και που δίνει ευκαιρία στους οικονομικά ασθενέστερους, υλοποιείται.»

Η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας, ο Κώστας Καραμανλής, ανέλαβε μία δέσμευση απέναντι στον Ελληνικό λαό. Τη δέσμευση για Δυναμική Οικονομία και Δίκαιη Κοινωνία.

Πρώτο μέλημα της πολιτικής μας είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και η προστασία των κοινωνικά αδυνάτων.

Οι συνθήκες την άνοιξη του 2004 δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ευνοϊκές. Το αντίθετο θα έλεγα. Η συγκάλυψη των προβλημάτων στο παρελθόν είχε ως αποτέλεσμα αυτή η δυσάρεστη κατάσταση να διατηρείται και να διογκώνεται.

Η Κυβέρνηση σε αυτό ακριβώς το σημείο αποφάσισε να δώσει ένα τέλος. Αποφάσισε να θέσει τα προβλήματα επί τάπητος και με υπευθυνότητα να σχεδιάσει την επίλυσή τους.

Το Νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα για την Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα με το οποίο δεν εξαλείφεται άμεσα το πρόβλημα, αλλά μπαίνουν οι βάσεις.

Κατά την προηγούμενη θητεία της η Κυβέρνηση έκανε σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

Σημειώθηκε μείωση της ανεργίας πάνω από τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το Μάρτιο του 2004 με αποτέλεσμα τον Ιούλιο του 2007 να βρίσκεται στο 7,8%.

Στη διετία 2007-2008 αυξήθηκε το επίδομα ανεργίας συνολικά κατά 30%.

Αυξήθηκε το ΕΚΑΣ και οι συντάξεις του ΟΓΑ.

Ιδρύθηκε Ταμείο για τη στήριξη ανέργων σε περιοχές που αποβιομηχανοποιήθηκαν όπως π.χ. η Νάουσα.

Γνωρίζουμε και γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα προβλήματα αυτά δε λύνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Η Κυβέρνηση αυτή έχει θέσει ως γενικό στόχο τη διαμόρφωση ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας που να απαντά στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του πληθυσμού και να διακρίνεται από βιωσιμότητα όχι πρόσκαιρα, αλλά σε βάθος χρόνου.

Παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σχεδόν ισοδύναμες με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσοστό φτώχειας στη χώρα μας είναι πολύ υψηλότερο, γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί στα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας και στην αποτελεσματικότητά του. Ενώ οι κοινωνικές δαπάνες στην Ευρώπη των 15 μειώνουν τη φτώχεια κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, στη χώρα μας η φτώχεια μειώνεται μόνο κατά 3.

Προκύπτει από όλα τα γεγονότα η ανάγκη στόχευσης των πόρων και των παρεμβάσεων σε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη.

 • Στους άνεργους που ο κίνδυνος της φτώχειας φτάνει στο 31%.
 • Στα μονογονεϊκά νοικοκυριά με αρχηγό γυναίκα στο 31%.
 • Στις πολύτεκνες οικογένειες στο 30%.
 • Στις οικογένειες που δεν εργάζεται κάποιος στο 52%.
 • Η εφάπαξ παροχή ποσού 2.000 Ευρώ σε κάθε γέννηση από το τρίτο παιδί και μετά.
 • Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων σε ποσοστό 100%.
 • Η μείωση του φόρου αναλογικά με τον αριθμό των τέκνων που συντηρεί μια οικογένεια.
 • Η επέκταση της μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.
 • Η τοποθέτηση των τριτέκνων δημοσίων υπαλλήλων στους τόπους συμφερόντων τους.
 • Η καθιέρωση ποσοστού 10% επί των συνολικών θέσεων που προκηρύσσονται στο Δημόσιο.
 • Η κλιμάκωση του οικογενειακού επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
 • Η επέκταση του επιδόματος ενοικίου από τον ΟΕΚ.
 • Η επιδότηση του επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια.
 • Το δικαίωμα προτίμησης στις λαϊκές κατοικίες που διαθέτει το κράτος
 • Η ένταξη στις ειδικές ποσοστώσεις για την εισαγωγή των τριτέκνων στις Σχολές της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Εμπορικού Ναυτικού και άλλα ακόμα μέτρα.

Στόχος των δράσεων που θα χρηματοδοτεί το Ταμείο είναι η σημαντική μείωση του ποσοστού της φτώχειας μέσα στην επόμενη 5ετία. Για να μπορέσει να εκπληρώσει του σκοπούς του, το Ταμείο επιχορηγείται αμέσως από την ίδρυσή του με 100 εκατ. Ευρώ. Και θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια με ποσό που ξεκινά από 500 εκατ. Ευρώ το 2008 και θα φτάσει σταδιακά τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το ποσό που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους θα διαμορφώνεται με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια. Το πρόβλημα θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί μόνο με στοχευμένες δράσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση ειδικής μονάδας έρευνας, ανάλυσης και τεκμηρίωσης που θα εισηγείται και θα αξιολογεί προτάσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

Μια ακόμη δέσμευση της Κυβέρνησης που εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού κοινωνικού Κράτους και που δίνει ευκαιρία στους οικονομικά ασθενέστερους, υλοποιείται.

Πέρα από το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, άλλη μία δέσμευση της Κυβέρνησης γίνεται πράξη με το παρόν νομοσχέδιο. Χορηγείται το πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, με ρητή πρόβλεψη ότι δε μετατρέπεται ποτέ και σε καμία περίπτωση σε ισόβια σύνταξη, καθώς οι τρίτεκνες οικογένειες δεν χαρακτηρίζονται πολύτεκνες.

Αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο σε μία δέσμη μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για τους τρίτεκνους.

Η Κυβέρνηση αυτή κάνει ότι μπορεί με τα μέσα που διαθέτει. Είναι σαφές ότι εάν είχαμε περισσότερα θα δίναμε περισσότερα. Γιατί να μην το κάνουμε; Δε θέλουμε να είναι όλοι ικανοποιημένοι;

Επειδή όμως υπάρχει ακριβώς αυτό το έλλειμμα, κάνουμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους απαιτούμενους πόρους για κάλυψη όλων των αναγκών.

Εκτός από τα ανωτέρω, στο παρόν σχέδιο νόμου προβλέπονται και κάποιες πολύ σημαντικές ρυθμίσεις με τις οποίες απλουστεύεται και βελτιώνεται ακόμη περισσότερο το καθεστώς και οι διαδικασίες ένταξης επιχειρήσεων στα κίνητρα του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004. Ειδικότερα προβλέπονται πρόσθετες ενισχύσεις, επίσπευση του χρόνου ένταξης, περιορισμός της γραφειοκρατίας, αποσαφήνιση του καθεστώτος επιχειρήσεων και εταιριών του Δημοσίου για την αξιοποίηση των κινήτρων.

Θα ήθελα επίσης να σταθώ στην τροπολογία που έχει κατατεθεί με την οποία παρέχεται άμεσα με μια απλή αίτηση εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 3.000 Ευρώ σε κάθε οικογένεια μονίμου κατοίκου πληγείσας περιοχής από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου σε περιοχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ροδόπης-Έβρου, Ξάνθης-Καβάλας-Δράμας και της Αρκαδίας. Όλοι κατανοούμε και κυρίως εμείς που ζήσαμε τις καταστροφικές πλημμύρες στον Έβρο, ότι η ενίσχυση αυτή, είναι μια ελάχιστη ανακούφιση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν πολύ και έχασαν τις περιουσίες τους. Μακάρι η πορεία της οικονομίας μας να επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυσή τους και τη συνεισφορά στην πλήρη αποκατάστασή τους.

Η Κυβέρνησή μας συνεχίζει απερίσπαστη το έργο για το οποίο την εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Τίποτα και κανένας δε μπορεί να μπει εμπόδιο στον αγώνα για τη δημιουργία ενός κράτους βαθιά κοινωνικού, με μια παράλληλη ύπαρξη οικονομίας αποτελέσματος και ανάπτυξης για όλους τους Έλληνες, σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας.